บวชเรียนภาคฤดูร้อนประจำปี 2560

โรงเรียนวัดบ้านส้องจะมีการกิจกรรมบวชเณรภาคฤดูร้อน ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจจะบวชเพื่อการศึกษาหาความรู้

ทำพิธีโกนผม
   
  เขียนเมื่อ 15 กรกฎาคม 2560 | เปิด 77 | โดย โรงเรียนวัดบ้านส้อง
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู