อบรมหลักสูตรแนวทางการพัฒนาสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

คณะครูโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ได้มีการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

   
  เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2560 | เปิด 128 | โดย โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู