กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

ร.ร.อนุบาลศาลาแดง จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 17-18 พ.ย.2559 ณ หัตถวุฒิแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

   
  เขียนเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2560 | เปิด 233 | โดย โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู