แบบรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

๑.กิจกรรมหลัก ค่านิยมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ๒.กิจกรรมหลัก หนูน้อยจิตอาสา

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (4.98 mb)

เขียนเมื่อ 4 ตุลาคม 2560 | อ่าน 358
โดย โรงเรียนบ้านพรานเหมือน

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู