คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 5/9/2561 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
กิจกรรมนั่งสมาธิ ไม่ระบุ 4/9/2561 โรงเรียนบ้านหนองชาด
กิจกรรมทำบุญวันดี ไม่ระบุ 4/9/2561 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ปีการศึกษา 2561 ไม่ระบุ 1/9/2561 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา(นครราชสีมา)
ค่ายอบรมโรงเรียนคุณธรรมเครือข่ายอำเภอเทิงโซน๒ ไม่ระบุ 1/9/2561 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ
ค่ายคุณธรรมหลักสูตรชินนุสาสมาธิ ไม่ระบุ 1/9/2561 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ
มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 29/8/2561 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
นักเรียนสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ์ ไม่ระบุ 29/8/2561 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน
อบรมคุณธรรม ไม่ระบุ 29/8/2561 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
อบรมคุณธรรม ไม่ระบุ 29/8/2561 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
อบรมคุณธรรม ไม่ระบุ 29/8/2561 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
อบรมคุณธรรม ไม่ระบุ 29/8/2561 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
กิจกรรมหน้าเสาธงและแห่เทียนเข้าพรรษา ไม่ระบุ 28/8/2561 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
กิจกรรมหน้าเสาธงและแห่เทียนเข้าพรรษา ไม่ระบุ 28/8/2561 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
ข้อมูล ไม่ระบุ 28/8/2561 โรงเรียนโรงเรียนสันโป่งวิทยา
รายงาน 29 ประการ แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 28/8/2561 โรงเรียนบ้านแม่ทาน
บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนประชุมทุกครั้ง ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
นักเรียน ครู และผู้บริหาร ทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
นักเรียน ครู และผู้บริหาร ทุกคนไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัด เดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ครูพานักเรียนทำโครงงานคุณธรรมกิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
สวดมนต์แปล ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ทำบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์ ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ใส่เสื้อสีขาวทุกคน ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียน 100 % ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 27/8/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 26/8/2561 โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 24/8/2561 โรงเรียนบ้านนาพูน
สวดมนต์ทุกวันศุกร์ ชั่วโมงสุขจริงหนอ ไม่ระบุ 24/8/2561 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง
ค่ายคุณธรรมสร้างคน ยุวชนสุจริต ยึดหลักคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 ไม่ระบุ 24/8/2561 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
ค่ายคุณธรรมสร้างคน ยุวชนสุจริต ยึดหลักคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 ไม่ระบุ 24/8/2561 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

ทั้งหมด 44 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ..
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู