คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
ร.ต.ต. เสรี อิ่มพรหม มอบประกาศนียบัตร (D.A.R.E. ประเทศไทย) ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
น้องบ้านคลองมะนาวมาให้กำลังใจให้น้านางหายป่วยไวๆ ณ บ้านน้าแดง / น้านาง วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
พระอาจารย์ศักดา และพระมหาวสันต์ ได้มีเมตามาบรรยายธรรม ศีล 5 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ฝึกซ้อมขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาสี คลองมะนาวเกมส์ ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ณ วัดคลองมะนาว วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ปั่นวิ่ง ร่วมใจ รักษ์โลมาตราด ณ หาดบานชื่น อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ปล่อยเต่า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ หาดบานชื่น ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
โรงเรียนบ้านคลองมะนาวมีการปรับปรุงสถานที่ด้านหน้าอาคารวิทยุการบินฯ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ประชุมครู ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ประชุมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับปฐมวัย ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ ณ โรงเรียนบ้านคลองจาก วันที่ 4 กันยายน 2560 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินโครงการสถานศึกษา ปลอดยาเสพติดและอบายมุข วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ทุนการศึกษาของอาจารย์หมอประทีป ไวคำนวณ และคณะราศีจิตอาสา เพื่อเป็นการตระหนักรู้ถึงการทำความดีเป็นเด็กดีและแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ท่านรองพนม และพี่ทหาร มาช่วยตัดหญ้า ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
เตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารวิทยุการบิน โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ตักบาตรในเทศกาล วันออกพรรษา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา ณ วัดคลองมะนาว จังหวัดตราด วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ต้อนรับครูฏิมากร บุ้นกี้ ในกรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ณ หอประชุม โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด วันที่ 27 - 28 มกราคม พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ดูแลรักษาความสะอาด ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
จิตอาสาการทำความสะอาด เก็บขยะ ทำลายลูกน้ำยุงลาย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ณ หมูบ้านคลองมะนาว วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี อังกะลุง ) ณ จังหวัดนครนายก วันที่ 4 - 5 มกราคม พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
งานวันตราดรำลึก ครบรอบ 112 ปี ณ ศาลาร้อยปี จังหวัดตราด วันที่ 23 มีนาคม 2561 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
งานปัจฉิมนักเรียนชั้นปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 30 มีนาคม 2561 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ค่ายยุวชน คนคุณธรรม ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2560 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
คริสต์มาส หรือ วันสมโภชพระคริสตสมภพ เพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู เป็นวันหยุดทางศาสนาและวัฒนธรรม ประชากรหลายพันล้านคนทั่วโลกจัดการเฉลิมฉลอง ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
คณะองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 4 เมษายน 2561 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
คณะศึกษาดูงานจากเครือข่ายรัตนบุรี 4 ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
คณะนิเทศอาสาของมูลนิธิยุวสถิรคุณ เยี่ยมเยียน การดำเนินงานโครงการ โรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมะนาวเยี่ยมให้กำลังใจ คุณครูลักขณา พันธุเดช เข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในรังไข่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงพยาบาลตราด ตึกศัลยกรรมหญิง พิเศษโกนแมนชั้น 2 ห้อง 204 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ขอบคุณผู้กองศักดิ์ชัย และพี่ๆ ทหารจาก ชป.23 ช่วยปรับปรุงหลังคาบ้านผักครู ณ บ้านพักครู โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย โดยการเล่นฟุตบอล ปลูกฝัง การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง และขอขมาต่อแม่น้ำคงคา ณ อาคารวิทยุการบิน โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
กิจกรรมวันแม่ ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว

ทั้งหมด 44 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ..
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู