คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
251   โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   8/5/2560  8/5/2560  ที่หอประชุมโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฏร์บูรณะ กทม.
252   โรงเรียนสันติสุข นักเรียนวิถีพุทธ   1/6/2560  2/6/2560  โรงเรียนสันติสุข
253   โรงเรียนวัดสระสี่มุม นักเรียนวิถีพุทธ   22/5/2560  26/5/2560  โรงเรียนวัดสระสี่มุม
254   โรงเรียนรัตนบุรี นักเรียนวิถีพุทธ   8/5/2560  9/5/2560  โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
255   โรงเรียนชลประทานผาแตก ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   9/5/2560  10/5/2560  โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
256   โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   17/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
257   โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นักเรียนวิถีพุทธ   17/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
258   โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   8/6/2560  8/6/2560  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี
259   โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   5/6/2560  5/6/2560  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี
260   โรงเรียนบ้านหนองบัว ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   5/5/2560  7/5/2560  วัดเเม่ต้านเหนือ ตำบลเเม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
261   โรงเรียนบ้านหนองบัว นักเรียนวิถีพุทธ   10/5/2560  12/5/2560  โรงเรียนบ้านหนองบัว 40 หมู่6 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
262   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   8/5/2560  10/5/2560  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
263   โรงเรียนบ้านห้วยยาง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   29/3/2560  29/3/2560  วัดภูเงินวนาราม ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
264   บ้านท่าโล้ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2560  28/3/2560  วัดตาลกง
265   โรงเรียนวัดท่าคอย(สกุณอุปถัมภ์) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2560  28/3/2560  โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)
266   โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2560  28/3/2560  โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)
267   โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง นักเรียนวิถีพุทธ   25/5/2560  26/5/2560  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
268   โรงเรียนชุมชนวัดราษฎณ์บำรุง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   18/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
269   โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   12/5/2560  12/5/2560  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
270   โรงเรียนสถาพรวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   17/5/2560  17/5/2560  โรงเรียนสถาพรวิทยา
271   โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ   20/5/2560  21/5/2560  วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)
272   โรงเรียนภัทรญาณวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   8/5/2560  8/5/2560  โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
273   โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โรงเรียนบ้านยา โรงเรียนร่มเกล้า 2 พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   26/3/2560  27/3/2560  โรงเรียนบ้านยา
274   โรงเรียนลองวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   12/5/2560  12/5/2560  โรงเรียนลองวิทยา
275   โรงเรียนลองวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   11/5/2560  11/5/2560  โรงเรียนลองวิทยา
276   โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   11/5/2560  11/5/2560  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
277   โรงเรียนบ้านห้วยยาง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2560  29/3/2560  วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์
278   บวชสามเณร-บวชเนกขัมมะ วัดสระแก้ว นักเรียนวิถีพุทธ   1/4/2560  10/4/2560  วัดสระแก้ว
279   โรงเรียนปรางค์กู่ นักเรียนวิถีพุทธ   15/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
280   โรงเรียนบ้านสระลุมพุก นักเรียนวิถีพุทธ   25/5/2560  26/5/2560  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
281   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   11/10/2560  11/10/2560  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
282   โรงเรียนบางเลนวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   6/4/2560  7/4/2560  โรงเรียนบางเลนวิทยา อ.บางเลน จ.นครปฐม สพม 9
283   โรงเรียนถ่อนวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   24/3/2560  24/3/2560  โรงเรียนถ่อนวิทยา
284   โรงเรียนบ้านเกษม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   15/3/2560  16/3/2560  โรงเรียนบ้านเกษม ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
285   โรงเรียนอนุบาลควนขนุน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   9/5/2560  9/5/2560  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
286   โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   7/3/2560  9/3/2560  ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
287   โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก นักเรียนวิถีพุทธ   2/3/2560  3/3/2560  วัดหนองหูช้าง จ.กาญจนบุรี
288   โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร นักเรียนวิถีพุทธ   14/3/2560  15/3/2560  โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
289   โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   16/3/2560  17/3/2560  โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
290   โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นักเรียนวิถีพุทธ   21/3/2560  21/3/2560  โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
291   โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ   3/5/2560  5/5/2560  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
292   โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   20/3/2560  25/3/2560  โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 133 ม.4 ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด 23000
293   โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) นักเรียนวิถีพุทธ   25/5/2560  26/5/2560  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
294   โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   11/5/2560  12/5/2560  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
295   โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ  20/2/2560  21/2/2560  วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
296   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   4/4/2560  5/4/2560  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
297   โรงเรียนอนุบาลพระสมทุรเจดีย์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   3/4/2560  3/4/2560  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
298   แกดำวิทยาคาร พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   22/3/2560  22/3/2560  แกดำวิทยาคาร
299   โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   7/3/2560  9/3/2560  สถานปฏิบัติธรรมบ้านโพธิ์ทอง ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
300   โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ นักเรียนวิถีพุทธ   10/5/2560  12/5/2560  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

ทั้งหมด 556 รายการ 6 / 12
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู