คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
751   โรงเรียนบ้านหนองผือ นักเรียนวิถีพุทธ   14/7/2559  14/7/2559  โรงเรียนบ้านหนองผือ
752   โรงเรียนบ้านหนองผือ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   16/7/2559  17/7/2559  โรงเรียนบ้านหนองผือ
753   โรงเรียนบ้านหนองผือ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   17/7/2559  19/7/2559  โรงเรียนบ้านหนองผือ
754   โรงเรียนลองวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   12/8/2559  13/8/2559  วัดสะแล่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
755   โรงเรียนลองวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   11/8/2559  11/8/2559  โรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่
756   โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   22/3/2559  22/3/2559  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)
757   โรงเรียนอนุบาลชัยนาท นักเรียนวิถีพุทธ   31/3/2559  31/3/2559  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
758   โรงเรียนวัดบ้านจอม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   10/8/2559  12/8/2559  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
759   โรงเรียนวัดบ้านจอม นักเรียนวิถีพุทธ   21/5/2559  21/5/2559  โรงเรียนวัดบ้านจอม
760   โรงเรียนบ้านหัวรัง นักเรียนวิถีพุทธ   18/3/2559  18/3/2559  โรงเรียนบ้านหัวรัง และวัดสิทธิวราราม
761   โรงเรียนบ้านหัวรัง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   17/3/2559  18/3/2559  โรงเรียนบ้านหัวรัง และวัดสิทธิวราราม
762   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   11/5/2559  12/5/2559  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
763   โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง นักเรียนวิถีพุทธ   12/3/2559  12/3/2559  โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง
764   โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   27/5/2559  27/5/2559  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
765   โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน นักเรียนวิถีพุทธ   12/5/2559  12/5/2559  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
766   โรงเรียนวัดประดับ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   23/3/2559  23/3/2559  โรงเรียนวัดประดับ
767   โรงเรียนวัดประดับ นักเรียนวิถีพุทธ   23/3/2559  23/3/2559  โรงเรียนวัดประดับ
768   โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก นักเรียนวิถีพุทธ   20/5/2559  20/5/2559  หอประชุม โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
769   โรงเรียนพุทธิโศภน นักเรียนวิถีพุทธ   28/3/2559  28/3/2559  โรงเรียนพุทธิโศภน
770   โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ นักเรียนวิถีพุทธ   16/3/2559  18/3/2559  
771   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   12/2/2559  12/2/2559  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ. นครพนม 48120
772   โรงเรียนวัดท่าบัวทอง นักเรียนวิถีพุทธ   22/3/2559  24/3/2559  วักท่าบัวทอง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
773   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นักเรียนวิถีพุทธ   25/3/2559  25/3/2559  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
774   โรงเรียนสถาพรวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   17/5/2559  19/5/2559  โรงเรียนสถาพรวิทยา
775   โรงเรียนสถาพรวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   11/5/2559  13/5/2559  โรงเรียนสถาพรวิยา
776   โรงเรียนนาทมวิทยา    12/2/2559  13/2/2559  โรงเรียนนาทมวิทยา

ทั้งหมด 776 รายการ 16 / 16
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู