คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
651   โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม อบรมครู บุคลากร เรื่องการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  27/5/2559  27/5/2559  โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม
652   โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน อบรมครู บุคลากร เรื่องการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  25/10/2559  27/10/2559  หรืออาจเปลี่ยนเป็นที่่โรงเรียนของตนเอง
653   โรงเรียนแจงร้อนวิทยา อบรมครู บุคลากร เรื่องการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  25/6/2559  25/6/2559  โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
654   โรงเรียนบ้านสระลุมพุก นักเรียนวิถีพุทธ   28/5/2559  28/5/2559  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
655   โรงเรียนวัดสำนักกะะท้อน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   18/6/2559  19/6/2559  โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน
656   โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นักเรียนวิถีพุทธ   17/6/2559  17/6/2559  โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
657   โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ นักเรียนวิถีพุทธ   15/8/2559  15/8/2559  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร
658   โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   11/7/2559  11/7/2559  โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
659   โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) นักเรียนวิถีพุทธ   9/7/2559  9/7/2559  โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
660   โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) นักเรียนวิถีพุทธ   27/5/2559  27/5/2559  ห้องประชุมโรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)
661   เครือข่ายโรงเรียนปราสาทหิน9 โรง(โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่) นักเรียนวิถีพุทธ   28/5/2559  28/5/2559  วัดวิมลนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด45000
662   เครือข่ายโรงเรียนปราสาทหิน (โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่) นักเรียนวิถีพุทธ   28/5/2559  28/5/2559  วัดวิมลนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด45000
663   โรงเรียนบ้านสระลุมพุก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   26/5/2559  27/5/2559  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
664   โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   22/3/2559  23/3/2559  โรงเรียนบ้านพังโคน
665   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   2/5/2559  3/5/2559  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
666   โรงเรียนวัดท่าบัวทอง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   10/5/2559  11/5/2559  โรงเรียนวัดท่าบัวทอง
667   สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นักเรียนวิถีพุทธ   30/3/2559  30/3/2559  ห้องประชุมลานนกยุง สพป.นครสวรรค์ เขต 2
668   โรงเรียนบ้านหนองผือ นักเรียนวิถีพุทธ   14/7/2559  14/7/2559  โรงเรียนบ้านหนองผือ
669   โรงเรียนบ้านหนองผือ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   16/7/2559  17/7/2559  โรงเรียนบ้านหนองผือ
670   โรงเรียนบ้านหนองผือ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   17/7/2559  19/7/2559  โรงเรียนบ้านหนองผือ
671   โรงเรียนลองวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   12/8/2559  13/8/2559  วัดสะแล่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
672   โรงเรียนลองวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   11/8/2559  11/8/2559  โรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่
673   โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   22/3/2559  22/3/2559  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)
674   โรงเรียนอนุบาลชัยนาท นักเรียนวิถีพุทธ   31/3/2559  31/3/2559  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
675   โรงเรียนวัดบ้านจอม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   10/8/2559  12/8/2559  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
676   โรงเรียนวัดบ้านจอม นักเรียนวิถีพุทธ   21/5/2559  21/5/2559  โรงเรียนวัดบ้านจอม
677   โรงเรียนบ้านหัวรัง นักเรียนวิถีพุทธ   18/3/2559  18/3/2559  โรงเรียนบ้านหัวรัง และวัดสิทธิวราราม
678   โรงเรียนบ้านหัวรัง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   17/3/2559  18/3/2559  โรงเรียนบ้านหัวรัง และวัดสิทธิวราราม
679   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   11/5/2559  12/5/2559  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
680   โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง นักเรียนวิถีพุทธ   12/3/2559  12/3/2559  โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง
681   โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   27/5/2559  27/5/2559  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
682   โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน นักเรียนวิถีพุทธ   12/5/2559  12/5/2559  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
683   โรงเรียนวัดประดับ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   23/3/2559  23/3/2559  โรงเรียนวัดประดับ
684   โรงเรียนวัดประดับ นักเรียนวิถีพุทธ   23/3/2559  23/3/2559  โรงเรียนวัดประดับ
685   โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก นักเรียนวิถีพุทธ   20/5/2559  20/5/2559  หอประชุม โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
686   โรงเรียนพุทธิโศภน นักเรียนวิถีพุทธ   28/3/2559  28/3/2559  โรงเรียนพุทธิโศภน
687   โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ นักเรียนวิถีพุทธ   16/3/2559  18/3/2559  
688   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   12/2/2559  12/2/2559  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ. นครพนม 48120
689   โรงเรียนวัดท่าบัวทอง นักเรียนวิถีพุทธ   22/3/2559  24/3/2559  วักท่าบัวทอง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
690   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นักเรียนวิถีพุทธ   25/3/2559  25/3/2559  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
691   โรงเรียนสถาพรวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   17/5/2559  19/5/2559  โรงเรียนสถาพรวิทยา
692   โรงเรียนสถาพรวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   11/5/2559  13/5/2559  โรงเรียนสถาพรวิยา
693   โรงเรียนนาทมวิทยา    12/2/2559  13/2/2559  โรงเรียนนาทมวิทยา

ทั้งหมด 693 รายการ 14 / 14
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู