คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  12/12/2561  14/12/2561  ศาลาการเปรียญวัดพิจารณ์โสภณ
2   โรงเรียนบางหลวงวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  3/12/2561  3/12/2561  โรงเรียนบางหลวงวิทยา ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
3   โรงเรียนบางหลวงวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  4/12/2561  4/12/2561  โรงเรียนบางหลวงวิทยา ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
4   โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  16/11/2561  16/11/2561  โรงเรียนบ้านสร้าง
5   โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  27/12/2561  27/12/2561  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ เลขที่ 25 หมู่ 12 บ้านสันติสุข ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
6   โรงเรียนวัดเวฬุวัน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   3/1/2562  6/1/2562  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
7   โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  26/12/2561  28/12/2561  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ เลขที่ 25 หมู่ 12 บ้านสันติสุข ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
8   โรงเรียนบ้านหนองแล้ง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  24/12/2561  25/12/2561  รร.บ้านหนองแล้ง ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชะานี
9   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/5/2561  8/5/2561  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
10   โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  21/12/2561  21/12/2561  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
11   โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   19/12/2561  21/12/2561  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จ.ชลบุรี
12   โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  17/12/2561  19/12/2561  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จ.ชลบุรี
13   โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/12/2561  20/12/2561  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
14   โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  13/12/2561  15/12/2561  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
15   โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/11/2561  21/11/2561  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
16   โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   19/11/2561  21/11/2561  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา
17   โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/11/2561  23/11/2561  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา
18   โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  23/1/2562  23/1/2562  โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
19   โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  30/11/2561  1/12/2561  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
20   โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกุล พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  30/10/2561  30/10/2561  ห้องโสตศึกษา โรงเรียน
21   โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  24/11/2561  24/11/2561  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 30/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
22   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  7/12/2561  7/12/2561  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
23   โรงเรียนวัดนาคปรก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  14/12/2561  16/12/2561  วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ
24   โรงเรียนบ้านป่าจี้ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/12/2561  21/12/2561  โรงเรียนบ้านป่าจี้ /วัดพระพุทธบาทผาหนาม
25   โรงเรียนบ้านยาง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  21/3/2562  22/3/2562  โรงเรียนบ้านยาง ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
26   โรงเรียนสองห้องพิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  2/11/2561  4/11/2561  วัดป่าสุขสมบูรณ์ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
27   โรงเรียนบ้านในกริม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  15/12/2561  15/12/2561  โรงเรียนบ้านในกริม
28   โรงเรียนบ้านในกริม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/12/2561  14/12/2561  โรงเรียนบ้านในกริม
29   โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   30/11/2561  2/12/2561  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 40 หมู่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
30   โรงเรียนบ้านหนองผือ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  31/10/2561  1/11/2561  โรงเรียนบ้านหนองผือ
31   โรงเรียนบ้านบางริ้น นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  17/12/2561  17/12/2561  โรงเรียนบ้านบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
32   โรงเรียนบ้านบางริ้น ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  18/12/2561  20/12/2561  โรงเรียนบ้านบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
33   โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   13/10/2561  14/10/2561  โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
34   โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยาและโรงเรียนแร่วิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  9/11/2561  11/10/2561  เลขที่ 55/45 หมู่ 4 ศูนย์วิปัสนากรรมฐานบ้านจันรม ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
35   โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  1/11/2561  2/11/2561  โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
36   โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  29/10/2561  30/10/2561  วัดพรหมบุรี ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี สิงห์บุรี 16140
37   โรงเรียนบ้านเสกกอง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  29/11/2561  30/11/2561  โรงเรียนบ้านเสกกอง
38   โรงเรียนบ้านเสกกอง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  26/11/2561  28/11/2561  โรงเรียนบ้านเสกกอง
39   โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี (บ้านทุ่งสนุ่น) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/11/2561  20/11/2561  รร.อนุบาลบึงสามัคคี (บ้านทุ่งสนุ่น)
40   โรงเรียน​ท่าหลวง​วิทยา​นุกูล​ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  30/10/2561  30/10/2561  โรงเรียน​ท่าหลวง​วิทยา​นุกูล​
41   โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  25/3/2562  25/3/2562  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
42   โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2562  28/3/2562  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
43   โรงเรียนวัดอบทม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  6/12/2561  8/12/2561  วัดอบทม
44   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/10/2561  31/10/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
45   โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  1/11/2561  2/11/2561  โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
46   โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  9/11/2561  11/11/2561  วัดเขาช่องลม
47   โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  5/11/2561  7/11/2561  วัดเขาช่องลม
48   โรงเรียนบ้านคลองประทุน นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  21/11/2561  23/11/2561  โรงเรียนบ้านคลองประทุน ม.4 ต.เเหลมกลัด อ.เมือง .ตราด 23000
49   โรงเรียนบ้านคลองประทุน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  20/11/2561  20/11/2561  โรงเรียนบ้านคลองประทุน ม.4 ต.เเหลมกลัด อ.เมือง .ตราด 23000
50   โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  30/10/2561  30/10/2561  โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

ทั้งหมด 733 รายการ 1 / 15
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู