คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  15/5/2562  16/5/2562  โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
2   โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  15/5/2562  16/5/2562  โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
3   โรงเรียนสิงห์บุรี นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  13/5/2562  16/5/2562  วัดสิงห์สุทธาวาส จังหวัดสิงห์บุรี
4   วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา วิทยาลัยเทคโนโยลีจันทบุรี โรงเรียนปะตงวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  19/3/2562  20/3/2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
5   โรงเรียนชัยเกษมวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  23/5/2562  25/5/2562  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
6   โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  1/6/2562  2/6/2562  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
7   โรงเรียนบ้านหนองผือ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  3/4/2562  3/4/2562  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. หนองคาย เขต 1
8   โรงเรียนบ้านหนองผือ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  1/4/2562  2/4/2562  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. หนองคาย เขต 1
9   โรงเรียนวัดดอนยอ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  6/6/2562  8/6/2562  โรงเรียนวัดดอนยอ ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก
10   โรงเรียนปิยะบุตร์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/5/2562  15/5/2562  โรงเรียนปิยะบุตร์
11   โรงเรียนคงทองวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   31/5/2562  1/6/2562  ัดใหม่ห้วยลึก ต.สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม
12   โรงเรียนคงทองวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  21/5/2562  22/5/2562  โรงเรียนคงทองวิทยา
13   โรงเรียนปิยะบุตร์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   9/5/2562  10/5/2562  โรงเรียนปิยะบุตร์
14   โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   31/3/2562  1/4/2562  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
15   ร.ร.โพรงมะเดื่อวืทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  15/5/2562  16/5/2562  ร.ร.โพรงมะเดื่อวิทยาคม
16   โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  10/7/2562  12/7/2562  วัดศิริราษฎร์วัฒนา ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
17   โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   26/3/2562  28/3/2564  วัดศิริราษฎร์วัฒนา ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
18   โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  28/2/2562  1/3/2562  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
19   โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  2/4/2562  3/4/2562  โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
20   โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  26/3/2562  27/3/2562  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
21   โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  25/3/2562  25/3/2562  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
22   บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  22/2/2562  26/2/2562  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
23   โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   14/5/2562  14/5/2562  หอประชุมโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
24   โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  22/2/2562  22/2/2562  โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์)
25   โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   18/3/2562  19/3/2562  โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
26   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สถานที่จัดอบรมที่วัด ใน อ.สันป่าตอง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  27/3/2562  28/3/2562  วัดใน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
27   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สถานที่จัดอบรม ที่วัดเวฬุวัน อ.สารภี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  29/3/2562  30/3/2562   วัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
28   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  25/3/2562  26/3/2562  วัดดอยสัพพัญญู อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
29   โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  15/3/2562  16/3/2562  โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
30   โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  18/3/2562  19/3/2562  โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
31   โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  21/2/2562  22/2/2562  วัดกล้ชอุ่ม และโรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม
32   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  12/5/2562  14/5/2562  วัดศรีทรายมูล เชียงราย
33   โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/3/2562  7/3/2562  โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
34   โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/2/2562  9/2/2562  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว ม.10 ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
35   โีงเรียนบ้านคลองทราย นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  25/2/2562  26/2/2562  วัดเขาลาน สระแก้ว
36   โรงเรียนบ้านคลองทราย พัฒนาเครือข่ายวิถีพุทธ   23/2/2562  24/2/2562  วัดเขาลาน สระแก้ว
37   โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   8/5/2562  10/5/2562  วัดพระธาตุโพธิ์ทอง จังหวัดกาญจนบุรี
38   โรงเรียนแกดำวิทยาคาร นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  29/1/2562  31/1/2562  โรงเรียนแกดำวิทยาคาร
39   โรงเรียนบ้านโคกน้อย นักเรียนวิถีพุทธ   25/2/2562  26/2/2562  วัดเขาลาน อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
40   โรงเรียนบ้านโคกน้อย ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   23/2/2562  24/2/2562  วัดเขาลาน อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
41   โรงเรียนวัดอบทม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/2/2562  16/2/2562  ห้องประชุมโรงเรียนวัดอบทม
42   โรงเรียนบ้านยางสูง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/2/2562  15/2/2562  วัดหนองหูช้าง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71160
43   โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  30/3/2562  30/3/2562  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังโป่่งพัฒนา
44   โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   28/3/2562  29/3/2562  โรงเรียนบ้านวังโป่งพีฒนา
45   โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  22/2/2562  22/2/2562  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
46   โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   23/2/2562  24/2/2562  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
47   โรงเรียนบ้านหนองแล้ง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   25/12/2561  25/12/2561  รร.บ้านหนองแล้ง ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชะานี
48   โรงเรียนบ้านหนองแล้ง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  25/12/2561  25/12/2561  รร.บ้านหนองแล้ง ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชะานี
49   โรงเรียนบ้านหนองแล้ง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  24/12/2561  25/12/2561  รร.บ้านหนองแล้ง ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชะานี
50   โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  18/12/2561  18/12/2561  โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา

ทั้งหมด 789 รายการ 1 / 16
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู