คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   โรงเรียนวัดสบกเขียว นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/7/2561  20/7/2561  โรงเรียนวัดสบกเขียว
2   โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  6/6/2561  8/6/2561  โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ จ.หนองคาย
3   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการทำงานคือการปฏิบัติธรรม  31/8/2561  31/8/2561  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
4   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  30/8/2561  30/8/2561  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
5   โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  5/7/2561  7/7/2561  วัดป่าหนองคู อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
6   โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  25/7/2561  26/7/2561  โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 188 หมู่ที่ 3 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 311160
7   โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  4/7/2561  6/7/2561  โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)
8   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/6/2561  21/6/2561  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
9   โรงเรียนบ้านคลองเตย ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   20/7/2561  20/7/2561  โรงเรียนบ้านคลองเตย หมู่ที่ 6 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
10   โรงเรียนบ้านคลองเตย นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/7/2561  19/7/2561  โรงเรียนบ้านคลองเตย หมู่ที่ 6 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
11   โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับครู  4/8/2561  5/8/2561  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
12   โรงเรียนสฤษดิเดช นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  27/6/2561  28/6/2561  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสฤษดิเดช
13   โรงเรียนสฤษดิเดช นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  25/6/2561  26/6/2561  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสฤษดิเดช
14   โรงเรียนสฤษดิเดช นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  22/6/2561  22/6/2561  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสฤษดิเดช
15   โรงเรียนสฤษดิเดช นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  21/6/2561  21/6/2561  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสฤษดิเดช
16   โรงเรียนสฤษดิเดช นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/6/2561  20/6/2561  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสฤษดิเดช
17   โรงเรียนสฤษดิเดช นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/6/2561  19/6/2561  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสฤษดิเดช
18   โรงเรียนบ้านเสี้ยว นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  8/12/2561  9/12/2561  วัดพระะาตุจอมพริก ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
19   โรงเรียนบ้านเสี้ยว ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับครู  8/9/2561  9/9/2561  วัดพระะาตุจอมพริก ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
20   โรงเรียนบ้านเสี้ยว พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรครูโครงงานคุณธรรม  18/8/2561  19/8/2561  วัดพระธาตุจอมพริก ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
21   โรงเรียนวัดสุทธิมงคล ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   14/6/2561  16/6/2561  โรงเรียนบ้านอูนโคก ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
22   โรงเรียนบ้านป่าใต้ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/6/2561  21/6/2561  วัดฮองธาตุ หมู่ 8 ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 32140
23   โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  3/7/2561  4/7/2561  โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาเลขที่ 59 หมู่ 2 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
24   โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  20/7/2561  21/7/2561  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม
25   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการทำงานคือการปฏิบัติธรรม  6/10/2561  6/10/2561  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
26   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  1/10/2561  1/10/2561  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
27   โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  1/7/2561  1/7/2561  วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง
28   โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  29/6/2561  30/6/2561  วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง
29   โรงเรียนวัดเนินเขาดิน นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  23/7/2561  24/7/2561  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน จ.ระยอง
30   โรงเรียนคลองขวาง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับครู  27/6/2561  29/6/2561  โรงเรียนคลองขวาง
31   โรงเรียนคลองขวาง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  27/6/2561  29/6/2561  โรงเรียนคลองขวาง
32   โรงเรียนบ้านปากน้ำ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  8/7/2561  10/7/2561  วัดปากน้ำประชารังสฤษดิ์ จ.ระนอง
33   โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   15/11/2561  16/11/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
34   โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  15/8/2561  17/8/2561  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย
35   โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรครูโครงงานคุณธรรม  16/6/2561  16/6/2561  โรงเรียนวัดคิรีวิหารสมเด็จ(พระวันรัต อุปถัมภ์)
36   โรงเรียนคลองขวาง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  11/7/2561  12/7/2561  ลานธรรมโรงเรียนคลองขวาง
37   โรงเรียนสังขะ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  2/7/2561  6/7/2561  โรงเรียนสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
38   โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  4/7/2561  6/7/2561  วัดจรเข้ใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
39   โรงเรียนสะพานที่ 3 นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  12/6/2561  13/6/2561  โรงเรีรยนสะพานที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
40   โรงเรียนวังบ่อวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  12/6/2561  14/6/2561  โรงเรียนวังบ่อวิทยา
41   โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  21/6/2561  22/6/2561  โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
42   โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  21/6/2561  22/6/2561  โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
43   โรงเรียนสระยายโสมวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  5/7/2561  6/7/2561  ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระยายโสมวิทยา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
44   โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับครู  24/5/2561  25/5/2561  โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
45   โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  26/5/2561  26/5/2561  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
46   โรงเรียนวัดบ้านจอม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการทำงานคือการปฏิบัติธรรม  9/8/2561  9/8/2561  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
47   โรงเรียนวัดบ้านจอม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/8/2561  11/8/2561  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
48   โรงเรียนภัทรญาณวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรจิตวิญญาณครู  10/10/2561  12/10/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
49   โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/8/2561  8/8/2561  โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
50   โรงเรียนพนมรอกวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  25/9/2561  26/9/2561  โรงเรีียนพนมรอกวิทยา ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

ทั้งหมด 637 รายการ 1 / 13
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู