คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   โรงเรียนวัดสระสี่มุม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  22/5/2560  26/5/2560  โรงเรียนวัดสระสี่มุม
2   โรงเรียนรัตนบุรี พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/5/2560  9/5/2560  โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
3   โรงเรียนชลประทานผาแตก ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   9/5/2560  10/5/2560  โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4   โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   17/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
5   โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ  17/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
6   โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรพุทธอาสา  8/6/2560  8/6/2560  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี
7   โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  5/6/2560  5/6/2560  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี
8   โรงเรียนบ้านหนองบัว ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   5/5/2560  7/5/2560  วัดเเม่ต้านเหนือ ตำบลเเม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
9   โรงเรียนบ้านหนองบัว พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  10/5/2560  12/5/2560  โรงเรียนบ้านหนองบัว 40 หมู่6 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
10   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  8/5/2560  10/5/2560  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
11   โรงเรียนบ้านห้วยยาง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป้นวิถีพุทธ  29/3/2560  29/3/2560  วัดภูเงินวนาราม ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
12   บ้านท่าโล้ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2560  28/3/2560  วัดตาลกง
13   โรงเรียนวัดท่าคอย(สกุณอุปถัมภ์) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2560  28/3/2560  โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)
14   โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2560  28/3/2560  โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)
15   โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  25/5/2560  26/5/2560  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
16   โรงเรียนชุมชนวัดราษฎณ์บำรุง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  18/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
17   โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  12/5/2560  12/5/2560  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
18   โรงเรียนสถาพรวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  17/5/2560  17/5/2560  โรงเรียนสถาพรวิทยา
19   โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  20/5/2560  21/5/2560  วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)
20   โรงเรียนภัทรญาณวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  8/5/2560  8/5/2560  โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
21   โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โรงเรียนบ้านยา โรงเรียนร่มเกล้า 2 พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  26/3/2560  27/3/2560  โรงเรียนบ้านยา
22   โรงเรียนลองวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  12/5/2560  12/5/2560  โรงเรียนลองวิทยา
23   โรงเรียนลองวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  11/5/2560  11/5/2560  โรงเรียนลองวิทยา
24   โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   11/5/2560  11/5/2560  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
25   โรงเรียนบ้านห้วยยาง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2560  29/3/2560  วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์
26   บวชสามเณร-บวชเนกขัมมะ วัดสระแก้ว พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  1/4/2560  10/4/2560  วัดสระแก้ว
27   โรงเรียนปรางค์กู่ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  15/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
28   โรงเรียนบ้านสระลุมพุก พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  25/5/2560  26/5/2560  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
29   โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   2/6/2560  4/6/2560  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
30   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป้นวิถีพุทธ  10/10/2560  10/10/2560  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
31   โรงเรียนบางเลนวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   6/4/2560  7/4/2560  โรงเรียนบางเลนวิทยา อ.บางเลน จ.นครปฐม สพม 9
32   โรงเรียนถ่อนวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   24/3/2560  24/3/2560  โรงเรียนถ่อนวิทยา
33   โรงเรียนบ้านเกษม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   15/3/2560  16/3/2560  โรงเรียนบ้านเกษม ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
34   โรงเรียนธีราศรมสุราษฏร์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  11/9/2560  12/9/2560  สวยยินดีธรรม โรงเรียนธีราศรมสุราษฏร์
35   โรงเรียนธีราศรมสุราษฏร์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป้นวิถีพุทธ  9/9/2560  10/9/2560  สวยยินดีธรรม โรงเรียนธีราศรมสุราษฏร์
36   โรงเรียนอนุบาลควนขนุน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   9/5/2560  9/5/2560  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
37   โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   7/3/2560  9/3/2560  ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
38   โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรพุทธอาสา  2/3/2560  3/3/2560  วัดหนองหูช้าง จ.กาญจนบุรี
39   โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  14/3/2560  15/3/2560  โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
40   โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   16/3/2560  17/3/2560  โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
41   โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  21/3/2560  21/3/2560  โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
42   โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  3/5/2560  5/5/2560  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
43   โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  20/3/2560  25/3/2560  โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 133 ม.4 ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด 23000
44   โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  25/5/2560  26/5/2560  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
45   โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   11/5/2560  12/5/2560  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
46   โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ  20/2/2560  21/2/2560  วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
47   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   4/4/2560  5/4/2560  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
48   โรงเรียนอนุบาลพระสมทุรเจดีย์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  พัฒนาครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม  3/4/2560  3/4/2560  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
49   แกดำวิทยาคาร พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  22/3/2560  22/3/2560  แกดำวิทยาคาร
50   โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   7/3/2560  9/3/2560  สถานปฏิบัติธรรมบ้านโพธิ์ทอง ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งหมด 310 รายการ 1 / 7
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู