คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   23/6/2560  24/6/2560  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
2   โรงเรียนบ้านนาแค ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/6/2560  30/6/2560  โรงเรียนบ้านนาแค ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
3   โรงเรียนบ้านนาแค พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  26/6/2560  26/6/2560  โรงเรียนบ้านนาแค ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
4   โรงเรียนบ้านนาแค พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  27/6/2560  28/6/2560  โรงเรียนบ้านนาแค 40 ม. 1 ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
5   โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  27/7/2560  29/7/2560  ที่โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
6   โรงรเรียนอนุบาลวังเหนือ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  8/6/2560  9/6/2560  วัดบ้านแพะใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
7   โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/6/2560  9/6/2560  วัดบ้านแพะใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
8   โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  28/6/2560  30/6/2560  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
9   โรงเรียนดงบังพิสัยนวกานุสรณ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  24/6/2560  26/6/2560  วัดพระธาตุนาดูน
10   โรงเรียนวังบ่อวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  14/6/2560  16/6/2560  โรงเรียนวังบ่วิทยา ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
11   โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป้นวิถีพุทธ  7/7/2560  7/7/2560  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
12   โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ   7/7/2560  7/7/2560  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
13   โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์และโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   17/6/2560  17/6/2560  วัดโนนดินแดงใต้
14   โรงเรียนสฤษดิเดช พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  20/6/2560  30/6/2560  หอประชุมโรงเรียนสฤษดิเดชและวัดคมบาง
15   โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  5/8/2560  5/8/2560  โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
16   โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/6/2560  29/6/2560  หอประชุมโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
17   โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  28/6/2560  28/6/2560  หอประชุมโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
18   โรงเรียนวัดเนินพระ (ทรงบัณฑิตย์ราษฎร์รังสรรค์) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  16/6/2560  23/6/2560  วัดเนินพระ 252/1 ถนนแสงจันทร์ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 โทร 038-611583
19   โรงเรียนบ้านสามยอด พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  5/6/2560  5/6/2560  โรงเรียนบ้านสามยอด
20   โรงเรียนบ้านปอบิต พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  7/6/2560  9/6/2560  สำนักปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะ
21   โรงเรียนดอนคาวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  23/6/2560  24/6/2560  หอประชุม โรงเรียนดอนคาวิทยา ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
22   โรงเรียนวัดเนินเขาดิน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป้นวิถีพุทธ  9/10/2560  9/10/2560  263หมู่1 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง
23   โรงเรียนวัดเนินเขาดิน พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  5/10/2560  6/10/2560  263 หมู่ 1 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
24   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  28/7/2560  30/7/2560  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
25   โรงเรียนบ้านกกจั่น พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  7/7/2560  7/7/2560  โรงเรียนบ้านกกจั่น
26   โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  14/7/2560  16/7/2560  ศูนยืปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวัน ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
27   โรเรียนวัดโงกน้ำ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  9/5/2560  9/5/2560  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
28   โรงเรียนวัดพิกุลทอง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   9/5/2560  9/5/2560  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
29   โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ  5/10/2560  6/10/2560  วัดดอยหลังถ้ำ ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
30   โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   25/5/2560  27/5/2560  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
31   โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  9/6/2560  9/6/2560  โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
32   โรงเรียนวัดบ้านจอม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  9/8/2560  11/8/2560  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
33   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  9/10/2560  9/10/2560  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
34   โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  25/5/2560  26/5/2560  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
35   โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   18/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
36   โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  8/5/2560  8/5/2560  ที่หอประชุมโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฏร์บูรณะ กทม.
37   โรงเรียนสันติสุข พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  1/6/2560  2/6/2560  โรงเรียนสันติสุข
38   โรงเรียนวัดสระสี่มุม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  22/5/2560  26/5/2560  โรงเรียนวัดสระสี่มุม
39   โรงเรียนรัตนบุรี พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/5/2560  9/5/2560  โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
40   โรงเรียนชลประทานผาแตก ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   9/5/2560  10/5/2560  โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
41   โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   17/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
42   โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ  17/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
43   โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรพุทธอาสา  8/6/2560  8/6/2560  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี
44   โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  5/6/2560  5/6/2560  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี
45   โรงเรียนบ้านหนองบัว ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   5/5/2560  7/5/2560  วัดเเม่ต้านเหนือ ตำบลเเม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
46   โรงเรียนบ้านหนองบัว พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  10/5/2560  12/5/2560  โรงเรียนบ้านหนองบัว 40 หมู่6 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
47   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  8/5/2560  10/5/2560  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
48   โรงเรียนบ้านห้วยยาง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป้นวิถีพุทธ  29/3/2560  29/3/2560  วัดภูเงินวนาราม ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
49   บ้านท่าโล้ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2560  28/3/2560  วัดตาลกง
50   โรงเรียนวัดท่าคอย(สกุณอุปถัมภ์) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2560  28/3/2560  โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)

ทั้งหมด 346 รายการ 1 / 7
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู