คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  9/10/2561  9/10/2561  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)
2   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)  8/10/2561  8/10/2561  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)
3   โรงเรียนลองวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  1/10/2561  3/10/2561  โรงเรียนลองวิทยา
4   โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  21/3/2562  22/3/2562  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
5   โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  20/3/2562  20/3/2562  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
6   โรงเรียนลองวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  2/10/2561  3/10/2561  โรงเรียนลองวิทยา
7   โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ พัฒนาผู้บริหารวิถีพุทธ   14/9/2561  18/9/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
8   โรงเรียนป่าแดงวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  31/8/2561  31/8/2561  โรงเรียนป่าแดงวิทยา
9   โรงเรียเนกขัมวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/8/2561  15/8/2561  โรงเรียนเนกขัมวิทยา ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
10   โรงเรียนวัดจำปา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  24/8/2561  25/8/2561  โรงเรียนวัดจำปา อำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
11   โรงเรียนโฆสิตสโมสร พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  6/8/2561  6/8/2561  โรงเรียนโฆสิตสโมสร
12   โรงเรียนวัดบ้านจอม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  8/8/2561  9/8/2561  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
13   โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  2/8/2561  3/8/2561  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)
14   โรงเรียนโฆสิตสโมสร ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  4/8/2561  5/8/2561  โรงเรียนโฆสิตสโมสร
15   โรงเรียนบ้านทุ่งทอง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  2/10/2561  5/10/2561  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง หมู่ที่10 ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210
16   โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  8/10/2561  10/10/2561  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
17   โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  11/12/2561  13/12/2561  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
18   โรงเรียนหนองไผ่ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  11/7/2561  12/7/2561  ห้องประชึมพราวภัสสร โรงเรียนหนองไผ่
19   โรงเรียนวันครู 2502 พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  21/8/2561  23/8/2561  โรงเรียนวันครู 2502 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
20   โรงเรียนวันครู 2502 นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  21/8/2561  23/8/2561  โรงเรียนวันครู 2502 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
21   โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  23/7/2561  24/7/2561  วัดประชุมมิตรบำรุง
22   โรงเรียนวัดสลุด นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  4/9/2561  4/9/2561  ค่ายนครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
23   โรงเรียนวัดสลุด นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  27/8/2561  28/8/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
24   โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  23/8/2561  24/8/2561  วัดเขาชีจรรย์ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
25   โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  9/11/2561  9/11/2561  โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล)
26   โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  31/10/2561  31/10/2561  โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล)
27   โรงเรียนบ้านสะเดียง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  13/7/2561  15/7/2561  โรงเรียนบ้านสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
28   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  21/7/2561  22/7/2561  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
29   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/7/2561  15/7/2561  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
30   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/7/2561  8/7/2561  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
31   โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  19/7/2561  20/7/2561  โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา ม.4 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
32   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  30/8/2561  31/8/2561  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 164 หมู่ 5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000
33   โรงเรียนบ้านสะเดียง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  29/6/2561  29/6/2561  โรงเรียนบ้านสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
34   โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  21/6/2561  22/6/2561  โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา จ.นครราชสีมา
35   โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  12/7/2561  13/7/2561  โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์
36   โรงเรียนสฤษดิเดช นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/6/2561  22/6/2561  โรงเรียนสฤษดิเดช
37   โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   3/8/2561  4/8/2561  ห้องประชุมคุ้มเกล้า โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์
38   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  28/8/2561  28/8/2561  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000
39   บ้านเบิกวิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  18/7/2561  18/7/2561  ห้องประชุม โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม
40   โรงเรียนวัดสบกเขียว นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/7/2561  20/7/2561  โรงเรียนวัดสบกเขียว
41   โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  6/6/2561  8/6/2561  โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ จ.หนองคาย
42   โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  5/7/2561  7/7/2561  วัดป่าหนองคู อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
43   โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  25/7/2561  26/7/2561  โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 188 หมู่ที่ 3 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 311160
44   โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  4/7/2561  6/7/2561  โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)
45   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/6/2561  21/6/2561  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
46   โรงเรียนบ้านคลองเตย ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   20/7/2561  20/7/2561  โรงเรียนบ้านคลองเตย หมู่ที่ 6 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
47   โรงเรียนบ้านคลองเตย นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/7/2561  19/7/2561  โรงเรียนบ้านคลองเตย หมู่ที่ 6 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
48   โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  4/8/2561  5/8/2561  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
49   โรงเรียนสฤษดิเดช นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  25/6/2561  28/6/2561  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสฤษดิเดช
50   โรงเรียนบ้านเสี้ยว นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  8/12/2561  9/12/2561  วัดพระะาตุจอมพริก ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140

ทั้งหมด 667 รายการ 1 / 14
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู