คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   โรงเรียนโฆสิตสโมสร ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับครู  4/8/2561  5/8/2561  โรงเรียนโฆสิตสโมสร
2   โรงเรียนบ้านทุ่งทอง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  2/10/2561  5/10/2561  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง หมู่ที่10 ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210
3   โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับครู  8/10/2561  10/10/2561  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
4   โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  11/12/2561  13/12/2561  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
5   โรงเรียนหนองไผ่ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  11/7/2561  12/7/2561  ห้องประชึมพราวภัสสร โรงเรียนหนองไผ่
6   โรงเรียนวันครู 2502 พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  21/8/2561  23/8/2561  โรงเรียนวันครู 2502 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
7   โรงเรียนวันครู 2502 นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  21/8/2561  23/8/2561  โรงเรียนวันครู 2502 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
8   โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  23/7/2561  24/7/2561  วัดประชุมมิตรบำรุง
9   โรงเรียนวัดสลุด นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  4/9/2561  4/9/2561  ค่ายนครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
10   โรงเรียนวัดสลุด นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  27/8/2561  28/8/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
11   โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  23/8/2561  24/8/2561  วัดเขาชีจรรย์ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
12   โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  9/11/2561  9/11/2561  โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล)
13   โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  31/10/2561  31/10/2561  โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล)
14   โรงเรียนบ้านสะเดียง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับครู  13/7/2561  15/7/2561  โรงเรียนบ้านสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
15   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  21/7/2561  22/7/2561  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
16   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/7/2561  15/7/2561  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
17   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/7/2561  8/7/2561  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
18   โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับครู  19/7/2561  20/7/2561  โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา ม.4 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
19   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับครู  30/8/2561  31/8/2561  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 164 หมู่ 5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000
20   โรงเรียนบ้านสะเดียง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  29/6/2561  29/6/2561  โรงเรียนบ้านสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
21   โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  21/6/2561  22/6/2561  โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา จ.นครราชสีมา
22   โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  12/7/2561  13/7/2561  โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์
23   โรงเรียนสฤษดิเดช นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/6/2561  22/6/2561  โรงเรียนสฤษดิเดช
24   โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการทำงานคือการปฏิบัติธรรม  3/8/2561  4/8/2561  ห้องประชุมคุ้มเกล้า โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์
25   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  29/8/2561  29/8/2561  ขอนิมนต์พระวิทยากรจากวัดใกล้เคียงจำนวน 2 รูป
26   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  28/8/2561  28/8/2561  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000
27   บ้านเบิกวิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  18/7/2561  18/7/2561  ห้องประชุม โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม
28   โรงเรียนวัดสบกเขียว นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/7/2561  20/7/2561  โรงเรียนวัดสบกเขียว
29   โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  6/6/2561  8/6/2561  โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ จ.หนองคาย
30   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการทำงานคือการปฏิบัติธรรม  31/8/2561  31/8/2561  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
31   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  30/8/2561  30/8/2561  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
32   โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  5/7/2561  7/7/2561  วัดป่าหนองคู อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
33   โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  25/7/2561  26/7/2561  โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 188 หมู่ที่ 3 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 311160
34   โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  4/7/2561  6/7/2561  โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)
35   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/6/2561  21/6/2561  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
36   โรงเรียนบ้านคลองเตย ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   20/7/2561  20/7/2561  โรงเรียนบ้านคลองเตย หมู่ที่ 6 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
37   โรงเรียนบ้านคลองเตย นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/7/2561  19/7/2561  โรงเรียนบ้านคลองเตย หมู่ที่ 6 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
38   โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับครู  4/8/2561  5/8/2561  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
39   โรงเรียนสฤษดิเดช นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  25/6/2561  28/6/2561  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสฤษดิเดช
40   โรงเรียนบ้านเสี้ยว นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  8/12/2561  9/12/2561  วัดพระะาตุจอมพริก ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
41   โรงเรียนบ้านเสี้ยว ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับครู  8/9/2561  9/9/2561  วัดพระะาตุจอมพริก ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
42   โรงเรียนบ้านเสี้ยว พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรครูโครงงานคุณธรรม  18/8/2561  19/8/2561  วัดพระธาตุจอมพริก ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
43   โรงเรียนวัดสุทธิมงคล ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   14/6/2561  16/6/2561  โรงเรียนบ้านอูนโคก ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
44   โรงเรียนบ้านป่าใต้ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/6/2561  21/6/2561  วัดฮองธาตุ หมู่ 8 ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 32140
45   โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  3/7/2561  4/7/2561  โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาเลขที่ 59 หมู่ 2 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
46   โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  20/7/2561  21/7/2561  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม
47   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการทำงานคือการปฏิบัติธรรม  6/10/2561  6/10/2561  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
48   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  1/10/2561  1/10/2561  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
49   โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  1/7/2561  1/7/2561  วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง
50   โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  29/6/2561  30/6/2561  วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง

ทั้งหมด 657 รายการ 1 / 14
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู