คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   โรงเรียนบ้านสันทราย พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  23/5/2561  25/5/2561  โรงเรียนบ้านสันทราย
2   โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   18/2/2561  18/2/2561  ห้องประชุม ส.ว.ย 1 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
3   โรงเรียนบ้านอำเภอ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  16/2/2561  16/2/2561  โรงเรียนบ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี
4   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  21/5/2561  23/5/2561  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
5   โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   11/1/2561  11/1/2561  ห้องประชุมโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
6   โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  10/1/2561  12/1/2561  ห้องประชุมโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
7   โรงเรียนปิยะบุตร์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   2/5/2561  4/5/2561  โรงเรียนปิยะบุตร์
8   โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/3/2561  31/3/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
9   โรงเรียนวัดสว่างภพ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/2/2561  9/2/2561  โรงเรียนวัดสว่างภพ
10   โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   3/10/2560  4/10/2560  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง
11   โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  20/2/2561  21/2/2560  โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์. จ. แพร่
12   โรงเรียนวัดทุ่งน้อย พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   23/12/2560  23/12/2560  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
13   โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   7/2/2561  9/2/2561  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จ.ชลบุรี
14   โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  5/2/2561  7/2/2561  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จ.ชลบุรี
15   โรงเรียนบ้านหัวถนน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   17/3/2561  18/3/2561  วัดภูเขาหลง ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา
16   โรงเรียนบ้านหัวถนน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   16/3/2561  16/3/2561  วัดหัวถนน ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
17   โรงเรียนบ้านหัวถนน พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  15/3/2561  15/3/2561  วัดหัวถนน ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
18   โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   19/12/2560  19/12/2560  โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
19   โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  6/12/2560  8/12/2560  วัดพิจาณ์โสภณ
20   โรงเรียนพุดซาพิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  15/2/2561  16/2/2561  ห้องประชุมวัฒนา โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
21   โรงเรียนพุดซาพิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   27/1/2561  27/1/2561  ห้องประชุมวัฒนา โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
22   โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   10/2/2561  11/2/2561  วัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
23   โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   14/12/2560  15/12/2560  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน
24   โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   22/12/2560  22/12/2560  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
25   โรงเรียนวัดทุ่งน้อย พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  20/12/2560  21/12/2560  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
26   โรงเรียนบ้านตะเคียน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   22/2/2561  23/2/2561  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
27   โรงเรียนแกดำวิทยาคาร พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  13/12/2560  14/12/2560  ร.ร.แกดำวิทยาคาร
28   โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   22/12/2560  22/12/2560  อาคารเอนกประสงค์ ณ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
29   โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  20/12/2560  21/12/2560  อาคารเอนกประสงค์ ณ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
30   โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   31/10/2560  31/10/2560  สำนักปฏิบัติธรรมฯป่าแก้ว ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
31   โรงเรียนดอนคาวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   6/12/2560  7/12/2560  วัดป่าปฐมชัย ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
32   โรงเรียนบ้านระกาย พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  21/12/2560  22/12/2560  โรงเรียนบ้านระกาย อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา
33   โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  23/11/2560  24/11/2560  โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม
34   โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์  18/12/2560  19/12/2560  โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
35   โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  พัฒนาครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม  23/11/2560  23/11/2560  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน
36   โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  23/11/2560  24/11/2560  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน
37   โรงเรียนวัดโคกเขมา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   15/12/2560  16/12/2560  โรงเรียนวัดโคกเขมา
38   โรงเรียนวัดโคกเขมา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  13/12/2560  14/12/2560  โรงเรียนวัดโคกเขมา
39   โรงเรียนบ้านเสกกอง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   16/11/2560  17/11/2560  โรงเรียนบ้านเสกกอง
40   โรงเรียนบ้านเสกกอง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ  14/11/2560  16/11/2560  โรงเรียนบ้านเสกกอง
41   โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  3/5/2561  4/5/2561  โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
42   โรงเรียนบ้านถนนน้อย ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   30/10/2560  31/10/2560  วัดป่าแก้ว ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
43   โรงเรียนบ้านถนนน้อย พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   31/10/2560  31/10/2560  วัดป่าแก้ว ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
44   โรงเรียนบ้านตะเคียน พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  22/2/2561  23/2/2561  วัดบ้านหนองพลวง ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
45   โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  22/2/2561  23/2/2561  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
46   โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  4/12/2560  5/12/2560  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
47   โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  24/5/2561  25/5/2561  โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณฺ์ 213 หมู่ 2 ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
48   โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม 25 พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  3/5/2561  4/5/2561  โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
49   โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   2/12/2560  3/12/2560  วัดม่อนพัฒนาราม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
50   โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   6/12/2560  6/12/2560  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ทั้งหมด 484 รายการ 1 / 10
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู