คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   โรงเรียนแกดำวิทยาคาร พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  14/12/2560  15/12/2560  ร.ร.แกดำวิทยาคาร
2   โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   22/12/2560  22/12/2560  อาคารเอนกประสงค์ ณ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
3   โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  20/12/2560  21/12/2560  อาคารเอนกประสงค์ ณ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
4   โรงเรียนดอนคาวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   6/12/2560  7/12/2560  วัดป่าปฐมชัย ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
5   โรงเรียนบ้านระกาย พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  21/12/2560  22/12/2560  โรงเรียนบ้านระกาย อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา
6   โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  23/11/2560  24/11/2560  โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม
7   โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์  17/12/2560  19/12/2560  โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
8   โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  พัฒนาครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม  22/11/2560  22/11/2560  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน
9   โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  23/11/2560  24/11/2560  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน
10   โรงเรียนวัดโคกเขมา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   15/12/2560  16/12/2560  โรงเรียนวัดโคกเขมา
11   โรงเรียนวัดโคกเขมา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  13/12/2560  14/12/2560  โรงเรียนวัดโคกเขมา
12   โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   10/2/2561  11/2/2561  วัดศาลาลอย อ.เมือง จ.นครราชสีมา
13   โรงเรียนบ้านเสกกอง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   16/11/2560  17/11/2560  โรงเรียนบ้านเสกกอง
14   โรงเรียนบ้านเสกกอง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ  14/11/2560  16/11/2560  โรงเรียนบ้านเสกกอง
15   โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  3/5/2561  4/5/2561  โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
16   โรงเรียนบ้านถนนน้อย ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   30/10/2560  31/10/2560  วัดป่าแก้ว ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
17   โรงเรียนบ้านถนนน้อย พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   31/10/2560  31/10/2560  วัดป่าแก้ว ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
18   โรงเรียนบ้านตะเคียน พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  22/2/2561  23/2/2561  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
19   โรงเรียนบ้านตะเคียน พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  22/2/2561  23/2/2561  วัดบ้านหนองพลวง ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
20   โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  22/2/2561  23/2/2561  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
21   โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  4/12/2560  5/12/2560  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
22   โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  24/5/2561  25/5/2561  โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณฺ์ 213 หมู่ 2 ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
23   โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม 25 พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  3/5/2561  4/5/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
24   โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   2/12/2560  3/12/2560  วัดม่อนพัฒนาราม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
25   โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   6/12/2560  6/12/2560  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
26   โรงเรียนวัดศรีล้อม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   17/11/2560  17/11/2560  โรงเรียนวัดศรีล้อม ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
27   โรงเรียนวัดศรีล้อม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ  18/11/2560  19/11/2560  โรงเรียนวัดศรีล้อม ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
28   โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/11/2560  10/11/2560  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ม.1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
29   โรงเรียนวัดบ้านจอม โรงเรียนบ้านตะเคียน โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   11/11/2560  11/11/2560  วัดบ้านจอม ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
30   โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   22/2/2561  23/2/2560  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
31   โรงเรียนบ้านไร่ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   30/10/2560  31/10/2560  โรงเรียนอนุบาลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
32   โรงเรียนบ้านไร่ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   29/10/2560  29/10/2560  โรงเรียนอนุบาลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
33   โรงเรียนวัดเนินเขาดิน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   4/10/2560  4/10/2560  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
34   โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  16/5/2561  19/5/2555  
35   โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/12/2560  8/12/2560  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
36   โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  19/1/2561  19/1/2561  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
37   โรงเรียนบ้านหนองขาม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  1/12/2560  1/12/2560  โรงเรียนบ้านหนองขาม ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
38   โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   9/5/2561  12/5/2555  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
39   โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2561  27/3/2561  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
40   โรงเรียนสะพานที่ 3 พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   10/10/2560  12/10/2560  โรงเรียนสะพานที่ 3
41   โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/3/2561  9/3/2561  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
42   โรงเรียนวัดหนัง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   10/10/2560  11/10/2560  โรงเรียนวัดหนัง
43   โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/12/2560  8/12/2560  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์
44   โรงเรียนวัดหนัง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  13/11/2560  13/11/2560  โรงเรียนวัดหนัง
45   โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   2/10/2560  4/10/2560  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
46   โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ   19/4/2561  21/4/2561  วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราฎษร์ธานี หรือ ตามที่ชมรมจัดให้ในจังหวัดสุราษำร์ธานี
47   โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  27/11/2560  29/11/2560  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง
48   โรงเรียนลองวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   2/10/2560  3/10/2560  วัดสัมฤทธิบุญ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
49   โรงเรียนบ้านดอนซาก พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  10/10/2560  10/10/2560  โรงเรียนบ้านดอนซาก เลขที่ 148 หมู่ 11 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
50   โรงเรียนวัดศรีเมือง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   18/11/2560  19/11/2560  โรงเรียนวัดศรีเมือง

ทั้งหมด 463 รายการ 1 / 10
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู