คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  29/5/2561  30/5/2561  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
2   โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  4/5/2561  4/5/2561  ห้องโสตทันศึกษา โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
3   โรงเรียนบ้านถ่อน นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  12/5/2561  14/5/2561  สำนักสงฆ์บัวทอง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
4   โรงเรียนปิยะบุตร์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  10/5/2561  11/5/2561  โรงเรียนปิยะบุตร์
5   ปิยะบุตร์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   2/5/2561  2/5/2561  โรงเรียนปิยะบุตร์
6   โรงเรียนชัยเกษมวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  17/5/2561  18/5/2561  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
7   โรงเรียนคงทองวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  10/5/2561  10/5/2561  โรงเรียนคงทองวิทยา
8   โรงเรียนบ้านทับใต้ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   16/5/2561  17/5/2561  โรงเรียนบ้านทับใต้
9   โรงเรียนบ้านทับใต้ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  18/5/2561  19/5/2561  โรงเรียนบ้านทับใต้
10   โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/5/2561  9/5/2561  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต2
11   โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  12/5/2561  12/5/2561  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต2
12   โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับครู  10/5/2561  11/5/2561  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต2
13   โรงเรียนบ้านคำสะอาด นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  15/3/2561  15/3/2561  โรงเรียนบ้านคำสะอาด
14   โรงเรียนบ้านคำสะอาด พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   16/3/2561  16/3/2561  โรงเรียนบ้านคำสะอาด
15   โรงเรียนคงทองวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  11/5/2561  12/5/2561  โรงเรียนคงทองวิทยา
16   โรงเรียนคงทองวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/5/2561  9/5/2561  โรงเรียนคงทองวิทยา
17   โรงเรียนสฤษดิเดช พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการทำงานคือการปฏิบัติธรรม  29/3/2561  30/3/2561  หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสฤษดิเดช
18   โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  15/6/2561  15/6/2561  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
19   โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  29/3/2561  29/3/2561  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
20   โรงเรียนบ้านอำเภอ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  26/3/2561  26/3/2561  โรงเรียนบ้านอำเภอ
21   โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   3/5/2561  4/5/2561  โรวเรียนวัดประยุรวงศาวาส
22   โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับครู  21/3/2561  22/3/2561  ห้องประชุมภูธร โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
23   โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  20/3/2561  20/3/2561  ห้องประชุมภูธร โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
24   โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/3/2561  19/3/2561  ห้องประชุมภูธร โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
25   โรงเรียนบ้านตะเคียน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับครู  21/3/2561  23/3/2561  โรงเรียนบ้านหนองพลวง ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
26   โรงเรียนวัดเวฬุวัน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  17/3/2561  17/3/2561  โรงเรียนวัดเวฬุวัน
27   โรงเรียนบ้านสันป่าสัก นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/3/2561  9/1/2555  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
28   โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   7/3/2561  7/1/2555  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
29   โรงเรียนวัดเวฬุวัน นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/3/2561  9/1/2555  โรงเรียนวัดเวฬุวัน
30   โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   24/5/2561  24/5/2561  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
31   โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน นักเรียนวิถีพุทธ   24/5/2561  25/5/2561  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
32   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2561  28/3/2561  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
33   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   26/3/2561  26/3/2561  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
34   โรงเรียนป่าแดงวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   8/3/2561  10/3/2561  รร.ป่าแดงวิทยา
35   โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   20/3/2561  20/3/2561  โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 188 หมู่ที่ 3 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 311160
36   โรงเรียนบ้านขาม (วิถีพุทธ ชั้นนำรุ่น๘) นักเรียนวิถีพุทธ   5/3/2561  6/3/2561  วัดบ้านขาม
37   โรงเรียนแจงร้อนวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   23/3/2561  23/3/2561  หอประชุมโรงเรียนแจงร้อนวิทยา
38   โรงเรียนแจงร้อนวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   21/3/2561  22/3/2561  หอประชุมโรงเรียนแจงร้อนวิทยา
39   โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี นักเรียนวิถีพุทธ   11/6/2561  13/6/2561  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี
40   โรงเรียนบ้านหัวริน นักเรียนวิถีพุทธ   24/2/2561  25/2/2561  พุทธอุทยานธรรมชัยมงคลประชานุกุล
41   โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) นักเรียนวิถีพุทธ   24/2/2561  25/2/2561  พุทธอุทยานธรรมชัยมงคลประชานุกุล
42   โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง นักเรียนวิถีพุทธ   24/2/2561  25/2/2561  พุทธอุทยานธรรมชัยมงคลประชานุกุล
43   โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง นักเรียนวิถีพุทธ   24/2/2561  25/2/2561  พุทธอุทยานธรรมชัยมงคลประชานุกุล
44   โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง นักเรียนวิถีพุทธ   24/2/2561  25/2/2561  พุทธอุทยานธรรมชัยมงคลประชานุกุล
45   โรงเรียนบ้านห้วยตอง นักเรียนวิถีพุทธ   24/2/2561  25/2/2561  พุทธอุทยานธรรมชัยมงคลประชานุกุล
46   โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   30/3/2561  31/3/2561  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี
47   โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   29/3/2561  29/3/2561  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี
48   โรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   22/3/2561  23/3/2561  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)
49   โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   21/3/2561  21/3/2561  โรงเรียวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จังหวัดชลบุรี
50   โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม  7/6/2561  8/6/2561  วัดใกล้เคียงกับโรงเรียน

ทั้งหมด 556 รายการ 1 / 12
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู