คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  27/11/2560  29/11/2560  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง
2   โรงเรียนลองวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   2/10/2560  3/10/2560  วัดสัมฤทธิบุญ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
3   โรงเรียนบ้านดอนซาก พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  10/10/2560  10/10/2560  โรงเรียนบ้านดอนซาก เลขที่ 148 หมู่ 11 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
4   โรงเรียนวัดศรีเมือง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   18/11/2560  19/11/2560  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
5   โรงเรียนวัดศรีเมือง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  24/11/2560  24/11/2560  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
6   โรงเรียนลองวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  1/10/2560  1/10/2560  วัดสัมฤทธิบุญ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
7   โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  25/8/2560  25/8/2555  โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์
8   โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  22/9/2560  22/9/2560  โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
9   โรงเรียนบ้านเนินตะบก ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   2/9/2560  3/9/2560  ณ วัดทุ่งเขา ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
10   โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   30/10/2560  31/10/2560  สำนักปฏิบัติธรรมฯวัดป่าแก้ว บ้านพาชี หมู่ 7 ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
11   โรงเรียนปทุมวิไล พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   6/10/2560  6/10/2560  ศาลาวิชชาลัยโรงเรียนปทุมวิไล
12   โรงเรียนบ้านหนองผือ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/10/2560  28/10/2560  โรงเรียนบ้านหนองผือ
13   โรงเรียนบ้านหนองผือ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  26/10/2560  26/10/2560  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
14   โรงเรียนบ้านหนองผือ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  12/8/2560  13/8/2560  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
15   โรงเรียนบ้านห้วยยาง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  1/9/2560  1/9/2560  โรงเรียนบ้านห้วยยาง หมู่ 7 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
16   โรงเรียนวันครู 2502 พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  23/8/2560  25/8/2560  โรงเรียนวันครู 2502 อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
17   โรงเรียนบ้านส้มเลา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ  16/9/2560  17/9/2560  โรงเรียนบ้านส้มเลา
18   โรงเรียนบ้านสะเดียง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  21/8/2560  22/8/2560  โรงเรียนบ้านสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
19   โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  28/8/2560  29/8/2560  โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
20   โรงเรียวัดสบกเขียว ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/10/2560  31/10/2560  โรงเรียนวัดสบกเขียว
21   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   1/9/2560  2/9/2560  หอประชุมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒
22   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ  4/9/2560  5/9/2560  หอประชุมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒
23   โรงเรียนวัดจำปา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  18/8/2560  19/8/2560  หอประชุมโรงเรียนวัดจำปา ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
24   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  6/10/2560  6/10/2560  อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
25   โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  30/8/2560  31/8/2560  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
26   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   10/10/2560  12/10/2560  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
27   โรงเรียนบ้านห้วยไร่ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  26/1/2560  27/1/2560  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
28   โรงเรียนบ้านเนินตะบก พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  4/9/2560  4/9/2560  โรงเรียนบ้านเนินตะบก ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
29   โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   29/7/2560  29/7/2560  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
30   โรงเรียนเมืองอุบล พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  14/9/2560  15/9/2560  โรงเรียนเมืองอุบล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
31   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  24/8/2560  30/8/2560  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.นนทบุรี
32   โรงเรียนบ้านขามป้อม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/7/2560  28/7/2560  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
33   โรงเรียนวัดวังเป็ด ,โรงเรียนวัดสระโคล่ ,โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม และโรงเรียนวัดกรับพวง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ   12/7/2560  13/7/2560  วัดสันติวัน
34   โรงเรียนวัดกรับพวง และโรงเรียนวัดวังเป็ด และโรงเรียนวัดสระโคล่ และโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  12/7/2560  13/7/2560  วัดสันติวัน
35   โรงเรียนวัดมเหยงค์ พัฒนาเครือข่ายวิถีพุทธ  ค่ายนักเรียนผู้นำวิถีพุทธ  6/7/2560  7/7/2560  วัดกุฎีกรุ อำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
36   โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  26/9/2560  29/9/2560  วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง ม.4 ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
37   โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   21/7/2560  22/7/2560  โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร
38   โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   20/7/2560  20/7/2560  โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร
39   โรงเรียนบ้านท่าโล้ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  25/7/2560  27/7/2560  โรงเรียนบ้านท่าโล้
40   โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  13/9/2560  14/9/2560  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
41   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  23/8/2560  23/8/2560  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 59 หมู่ 6 บ้านนาเพียง ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
42   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   24/8/2560  26/8/2560  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 59 หมู่ 6 บ้านนาเพียง ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
43   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  3/8/2560  4/8/2560  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 59 หมู่ 6 บ้านนาเพียง ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
44   โรงเรียนบ้านดอนยาว พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  20/7/2560  21/7/2560  วัดดอนยาว ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
45   โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  5/9/2560  8/9/2560  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
46   โรงเรียนบ้านถนนน้อย พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  29/6/2560  30/6/2560  วัดป่าแก้ว ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
47   โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีพุทธชั้นนำ  19/6/2560  20/6/2560  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จ.ชลบุรี
48   โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีพุทธชั้นนำ  12/6/2560  14/1/2560  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จ.ชลบุรี
49   โรงเรียนวัดบ้านจอม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   10/8/2560  10/8/2560  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
50   โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   3/8/2560  5/8/2560  หอประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๕๐

ทั้งหมด 419 รายการ 1 / 9
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู