คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   โรงเรียนวัดนาคปรก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  14/12/2561  16/12/2561  วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ
2   โรงเรียนบ้านป่าจี้ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/12/2561  21/12/2561  โรงเรียนบ้านป่าจี้ /วัดพระพุทธบาทผาหนาม
3   โรงเรียนบ้านยาง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  21/3/2562  22/3/2562  โรงเรียนบ้านยาง ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
4   โรงเรียนสองห้องพิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  2/11/2561  4/11/2561  วัดป่าสุขสมบูรณ์ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
5   โรงเรียนบ้านในกริม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  15/12/2561  15/12/2561  โรงเรียนบ้านในกริม
6   โรงเรียนบ้านในกริม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/12/2561  14/12/2561  โรงเรียนบ้านในกริม
7   โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   30/11/2561  2/12/2561  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 40 หมู่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
8   โรงเรียนบ้านหนองผือ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  31/10/2561  1/11/2561  โรงเรียนบ้านหนองผือ
9   โรงเรียนบ้านบางริ้น นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  21/12/2561  21/12/2561  โรงเรียนบ้านบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
10   โรงเรียนบ้านบางริ้น ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  18/12/2561  20/12/2561  โรงเรียนบ้านบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
11   โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   13/10/2561  14/10/2561  โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
12   โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยาและโรงเรียนแร่วิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  9/11/2561  11/10/2561  เลขที่ 55/45 หมู่ 4 ศูนย์วิปัสนากรรมฐานบ้านจันรม ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
13   โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  1/11/2561  2/11/2561  โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
14   โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  29/10/2561  30/10/2561  วัดพรหมบุรี ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี สิงห์บุรี 16140
15   โรงเรียนบ้านเสกกอง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  29/11/2561  30/11/2561  โรงเรียนบ้านเสกกอง
16   โรงเรียนบ้านเสกกอง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  26/11/2561  28/11/2561  โรงเรียนบ้านเสกกอง
17   โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี (บ้านทุ่งสนุ่น) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/11/2561  20/11/2561  รร.อนุบาลบึงสามัคคี (บ้านทุ่งสนุ่น)
18   โรงเรียน​ท่าหลวง​วิทยา​นุกูล​ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  30/10/2561  30/10/2561  โรงเรียน​ท่าหลวง​วิทยา​นุกูล​
19   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  31/10/2561  31/10/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
20   โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  25/3/2562  25/3/2562  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
21   โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2562  28/3/2562  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
22   โรงเรียนวัดอบทม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  6/12/2561  8/12/2561  วัดอบทม
23   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/10/2561  30/10/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
24   โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  1/11/2561  2/11/2561  โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
25   โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  9/11/2561  11/11/2561  วัดเขาช่องลม
26   โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  5/11/2561  7/11/2561  วัดเขาช่องลม
27   โรงเรียนวัดหนองศาลา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   31/10/2561  31/10/2561  โรงเรียนวัดหนองศาลา
28   โรงเรียนบ้านคลองประทุน นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  21/11/2561  23/11/2561  โรงเรียนบ้านคลองประทุน ม.4 ต.เเหลมกลัด อ.เมือง .ตราด 23000
29   โรงเรียนบ้านคลองประทุน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  20/11/2561  20/11/2561  โรงเรียนบ้านคลองประทุน ม.4 ต.เเหลมกลัด อ.เมือง .ตราด 23000
30   โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  30/10/2561  30/10/2561  โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
31   โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  12/10/2561  13/10/2561  โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
32   โรงเรียนบ้านยางสูงและโรงเรียนบ้านไร่เจริญ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  12/10/2561  14/10/2561  วัดหนองหูช้าง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
33   โรงเรียนบ้านบางกุ้ง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  6/11/2561  6/11/2561  หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางกุ้ง
34   โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  8/10/2561  9/10/2561  โรงเรียนบ้านบัว "สระพังวิทยา"
35   โรงเรียนบ้านถ่อน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  8/10/2561  9/10/2561  โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
36   โรงเรียนบ้านทุ่งทอง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  4/10/2561  4/10/2561  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
37   โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  8/10/2561  10/10/2561  โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา)
38   โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   9/10/2561  10/10/2561  โรงเรียนหนองม่วงวิทยา อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
39   โรงเรียนบ้านถ่อน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  8/10/2561  9/10/2561  โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
40   โรงเรียนบ้านกกจั่น ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   4/10/2561  5/10/2561  โรงเรียนบ้านกกจั่น หมู่ที่6 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
41   โรงเรียนพนมรอกวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   4/10/2561  5/10/2561  โรงเรียนพนมรอกวิทยา ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
42   โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/10/2561  30/10/2561  ลานธรรมศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
43   โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  27/9/2561  28/9/2561  โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
44   โรงเรียนวัดสลุด ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   8/10/2561  10/10/2561  สถานปฏิบัติธรรมบ้านภูตะวัน ปากช่อง จ.นครราชสีมา
45   โรงเรียนกระสังพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  16/10/2561  17/10/2561  รร.กระสังพิทยาคม ต.กระสัง อ.กรสัง จ.บุรีรัมย์
46   โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  2/11/2561  3/11/2561  สถานที่ใกล้เคียงโรงเรียน
47   โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  1/11/2561  1/11/2561  สถานที่ใกล้เคียงโรงเรียน
48   โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง/โรงเรียนบ้านตะเคึยน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   6/11/2561  6/11/2561  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
49   โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง/โรงเรียนบ้านตะเคึยน นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  5/11/2561  5/11/2561  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
50   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  9/10/2561  9/10/2561  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)

ทั้งหมด 715 รายการ 1 / 15
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู