คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   2/12/2560  3/12/2560  วัดม่อนพัฒนาราม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
2   โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  6/12/2560  6/12/2560  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
3   โรงเรียนสิงห์บุรี ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   24/11/2560  25/11/2560  วัดสิงห์สุทธาวาส อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
4   โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   6/12/2560  8/12/2560  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
5   โรงเรียนวัดศรีล้อม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  17/11/2560  17/11/2560  โรงเรียนวัดศรีล้อม ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
6   โรงเรียนวัดศรีล้อม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ  18/11/2560  19/11/2560  โรงเรียนวัดศรีล้อม ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
7   โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/11/2560  10/11/2560  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ม.1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
8   โรงเรียนวัดบ้านจอม โรงเรียนบ้านตะเคียน โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  11/11/2560  11/11/2560  วัดบ้านจอม ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
9   โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  22/2/2561  23/2/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
10   โรงเรียนบ้านไร่ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   30/10/2560  31/10/2560  โรงเรียนอนุบาลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
11   โรงเรียนบ้านไร่ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  29/10/2560  29/10/2560  โรงเรียนอนุบาลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
12   โรงเรียนวัดเนินเขาดิน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป้นวิถีพุทธ  4/10/2560  4/10/2560  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
13   โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  16/5/2561  19/5/2555  
14   โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/12/2560  8/12/2560  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
15   โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  19/1/2561  19/1/2561  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
16   โรงเรียนบ้านหนองขาม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  1/12/2560  1/12/2560  โรงเรียนบ้านหนองขาม ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
17   โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  9/5/2561  12/5/2555  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
18   โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  27/3/2561  27/3/2561  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
19   โรงเรียนสะพานที่ 3 พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  10/10/2560  12/10/2560  โรงเรียนสะพานที่ 3
20   โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/3/2561  9/3/2561  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
21   โรงเรียนวัดหนัง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   10/10/2560  11/10/2560  โรงเรียนวัดหนัง
22   โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/12/2560  8/12/2560  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์
23   โรงเรียนวัดหนัง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  13/11/2560  13/11/2560  โรงเรียนวัดหนัง
24   โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป้นวิถีพุทธ  2/10/2560  4/10/2560  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
25   โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ   19/4/2561  21/4/2561  วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราฎษร์ธานี หรือ ตามที่ชมรมจัดให้ในจังหวัดสุราษำร์ธานี
26   โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  27/11/2560  29/11/2560  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง
27   โรงเรียนลองวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   2/10/2560  3/10/2560  วัดสัมฤทธิบุญ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
28   โรงเรียนบ้านดอนซาก พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  10/10/2560  10/10/2560  โรงเรียนบ้านดอนซาก เลขที่ 148 หมู่ 11 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
29   โรงเรียนวัดศรีเมือง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   18/11/2560  19/11/2560  โรงเรียนวัดศรีเมือง
30   โรงเรียนวัดศรีเมือง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  24/11/2560  24/11/2560  โรงเรียนวัดศรีเมือง
31   โรงเรียนลองวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  1/10/2560  1/10/2560  วัดสัมฤทธิบุญ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
32   โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  25/8/2560  25/8/2555  โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์
33   โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  22/9/2560  22/9/2560  โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
34   โรงเรียนบ้านเนินตะบก ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   2/9/2560  3/9/2560  ณ วัดทุ่งเขา ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
35   โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   30/10/2560  31/10/2560  สำนักปฏิบัติธรรมฯวัดป่าแก้ว บ้านพาชี หมู่ 7 ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
36   โรงเรียนปทุมวิไล พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   6/10/2560  6/10/2560  ศาลาวิชชาลัยโรงเรียนปทุมวิไล
37   โรงเรียนบ้านหนองผือ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/10/2560  28/10/2560  โรงเรียนบ้านหนองผือ
38   โรงเรียนบ้านหนองผือ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  26/10/2560  26/10/2560  โรงเรียนบ้านหนองผือ
39   โรงเรียนบ้านหนองผือ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  12/8/2560  13/8/2560  โรงเรียนบ้านหนองผือ
40   โรงเรียนบ้านห้วยยาง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  1/9/2560  1/9/2560  โรงเรียนบ้านห้วยยาง หมู่ 7 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
41   โรงเรียนวันครู 2502 พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  23/8/2560  25/8/2560  โรงเรียนวันครู 2502 อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
42   โรงเรียนบ้านส้มเลา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ  16/9/2560  17/9/2560  โรงเรียนบ้านส้มเลา
43   โรงเรียนบ้านสะเดียง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  21/8/2560  22/8/2560  โรงเรียนบ้านสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
44   โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  28/8/2560  29/8/2560  โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
45   โรงเรียวัดสบกเขียว ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/10/2560  31/10/2560  โรงเรียนวัดสบกเขียว
46   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   1/9/2560  2/9/2560  หอประชุมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒
47   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ  4/9/2560  5/9/2560  หอประชุมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒
48   โรงเรียนวัดจำปา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  18/8/2560  19/8/2560  หอประชุมโรงเรียนวัดจำปา ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
49   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  6/10/2560  6/10/2560  อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
50   โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  30/8/2560  31/8/2560  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี

ทั้งหมด 442 รายการ 1 / 9
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู