คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  18/12/2561  18/12/2561  โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
2   โรงเรียนวัดยางช้าย พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   6/12/2561  8/12/2561  โรงเรียนวัดอบทม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
3   โรงเรียนแจ้คอนวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  26/1/2562  26/1/2562  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา
4   โรงเรียนวัดลั่นทม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  6/12/2561  8/12/2561  โรงเรียนวัดอบทม ต.อบทม​ อ.วิเศษชัยชาญ​ จ.อ่างทอง
5   โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  7/12/2561  7/12/2561  โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
6   โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   5/12/2561  6/12/2561  โรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
7   โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  5/12/2561  5/12/2561  โรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
8   โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  3/12/2561  4/12/2561  โรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
9   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  20/12/2561  21/12/2561  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
10   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  19/12/2561  19/12/2561  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
11   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/12/2561  20/12/2561  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
12   โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม และโรงเรียนบ้านทัพยายปอน นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  4/1/2562  4/1/2562  โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม
13   โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม และโรงเรียนบ้านทัพยายปอน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  5/1/2562  6/1/2562  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุทัยธานี แห่งที่ 8 วัดลานสัก
14   โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   22/11/2561  23/11/2561  โรงเรียนบ้านเเขมเจริญ
15   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  17/12/2561  21/12/2561  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
16   โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  12/12/2561  14/12/2561  ศาลาการเปรียญวัดพิจารณ์โสภณ
17   โรงเรียนบางหลวงวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  3/12/2561  3/12/2561  โรงเรียนบางหลวงวิทยา ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
18   โรงเรียนบางหลวงวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  4/12/2561  4/12/2561  โรงเรียนบางหลวงวิทยา ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
19   โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  16/11/2561  16/11/2561  โรงเรียนบ้านสร้าง
20   โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  27/12/2561  27/12/2561  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ เลขที่ 25 หมู่ 12 บ้านสันติสุข ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
21   โรงเรียนวัดเวฬุวัน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   3/1/2562  4/1/2562  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
22   โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  26/12/2561  28/12/2561  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ เลขที่ 25 หมู่ 12 บ้านสันติสุข ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
23   โรงเรียนบ้านหนองแล้ง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  24/12/2561  25/12/2561  รร.บ้านหนองแล้ง ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชะานี
24   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/5/2561  8/5/2561  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
25   โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  21/12/2561  21/12/2561  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
26   โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   19/12/2561  21/12/2561  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จ.ชลบุรี
27   โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  17/12/2561  19/12/2561  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จ.ชลบุรี
28   โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/12/2561  20/12/2561  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
29   โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  13/12/2561  15/12/2561  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
30   โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/11/2561  21/11/2561  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
31   โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   19/11/2561  21/11/2561  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา
32   โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  22/11/2561  22/11/2561  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา
33   โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  30/11/2561  1/12/2561  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
34   โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกุล พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  30/10/2561  30/10/2561  ห้องโสตศึกษา โรงเรียน
35   โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  24/11/2561  24/11/2561  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 30/5 หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
36   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  7/12/2561  7/12/2561  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
37   โรงเรียนวัดนาคปรก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  14/12/2561  16/12/2561  วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ
38   โรงเรียนบ้านป่าจี้ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/12/2561  21/12/2561  โรงเรียนบ้านป่าจี้ /วัดพระพุทธบาทผาหนาม
39   โรงเรียนบ้านยาง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  21/3/2562  22/3/2562  โรงเรียนบ้านยาง ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
40   โรงเรียนสองห้องพิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  2/11/2561  4/11/2561  วัดป่าสุขสมบูรณ์ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
41   โรงเรียนบ้านในกริม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  15/12/2561  15/12/2561  โรงเรียนบ้านในกริม
42   โรงเรียนบ้านในกริม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/12/2561  14/12/2561  โรงเรียนบ้านในกริม
43   โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   30/11/2561  2/12/2561  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 40 หมู่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
44   โรงเรียนบ้านหนองผือ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  31/10/2561  1/11/2561  โรงเรียนบ้านหนองผือ
45   โรงเรียนบ้านบางริ้น นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  17/12/2561  17/12/2561  โรงเรียนบ้านบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
46   โรงเรียนบ้านบางริ้น ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  18/12/2561  20/12/2561  โรงเรียนบ้านบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
47   โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   13/10/2561  14/10/2561  โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
48   โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยาและโรงเรียนแร่วิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  9/11/2561  11/10/2561  เลขที่ 55/45 หมู่ 4 ศูนย์วิปัสนากรรมฐานบ้านจันรม ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
49   โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  1/11/2561  2/11/2561  โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
50   โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  29/10/2561  30/10/2561  วัดพรหมบุรี ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี สิงห์บุรี 16140

ทั้งหมด 746 รายการ 1 / 15
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู