คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   โรงเรียนวันครู 2502 พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  23/8/2560  25/8/2560  โรงเรียนวันครู 2502 อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
2   โรงเรียนบ้านส้มเลา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ  16/9/2560  17/9/2560  โรงเรียนบ้านส้มเลา
3   โรงเรียนบ้านสะเดียง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  21/8/2560  22/8/2560  โรงเรียนบ้านสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
4   โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  28/8/2560  29/8/2560  โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
5   โรงเรียวัดสบกเขียว ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/10/2560  31/10/2560  โรงเรียนวัดสบกเขียว
6   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   1/9/2560  2/9/2560  หอประชุมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒
7   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ  4/9/2560  4/9/2560  หอประชุมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒
8   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ  5/9/2560  5/8/2560  หอประชุมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒
9   โรงเรียนวัดจำปา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  18/8/2560  19/8/2560  หอประชุมโรงเรียนวัดจำปา ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  6/10/2560  6/10/2560  อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
11   โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  30/8/2560  31/8/2560  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
12   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   10/10/2560  12/10/2560  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
13   โรงเรียนบ้านห้วยไร่ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  26/1/2560  27/1/2560  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
14   โรงเรียนบ้านเนินตะบก พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  4/9/2560  4/9/2560  โรงเรียนบ้านเนินตะบก ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
15   โรงเรียนบ้านเนินตะบก พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  2/9/2560  3/9/2560  วัดทุ่งเขา อ.เขาสมิง จ.ตราด
16   โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   29/7/2560  29/7/2560  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
17   โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  5/9/2560  6/9/2560  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม หมู่ 5 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
18   โรงเรียนเมืองอุบล พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  14/9/2560  15/9/2560  โรงเรียนเมืองอุบล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
19   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  24/8/2560  30/8/2560  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.นนทบุรี
20   โรงเรียนบ้านขามป้อม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/7/2560  28/7/2560  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
21   โรงเรียนวัดวังเป็ด ,โรงเรียนวัดสระโคล่ ,โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม และโรงเรียนวัดกรับพวง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ   12/7/2560  13/7/2560  วัดสันติวัน
22   โรงเรียนวัดกรับพวง และโรงเรียนวัดวังเป็ด และโรงเรียนวัดสระโคล่ และโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  12/7/2560  13/7/2560  วัดสันติวัน
23   โรงเรียนวัดมเหยงค์ พัฒนาเครือข่ายวิถีพุทธ  ค่ายนักเรียนผู้นำวิถีพุทธ  6/7/2560  7/7/2560  วัดกุฎีกรุ อำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
24   โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  26/9/2560  28/9/2560  วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง ม.4 ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
25   โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  29/9/2560  29/9/2560  โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 133 ม.4 ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
26   โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   21/7/2560  22/7/2560  โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร
27   โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   20/7/2560  20/7/2560  โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร
28   โรงเรียนบ้านท่าโล้ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  25/7/2560  27/7/2560  โรงเรียนบ้านท่าโล้
29   โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  13/9/2560  14/9/2560  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
30   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  23/8/2560  23/8/2560  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 59 หมู่ 6 บ้านนาเพียง ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
31   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   24/8/2560  26/8/2560  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 59 หมู่ 6 บ้านนาเพียง ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
32   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  3/8/2560  4/8/2560  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 59 หมู่ 6 บ้านนาเพียง ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
33   โรงเรียนบ้านดอนยาว พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  20/7/2560  21/7/2560  วัดดอนยาว ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
34   โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  7/9/2560  8/9/2560  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
35   โรงเรียนบ้านถนนน้อย พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  29/6/2560  30/6/2560  วัดป่าแก้ว ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
36   โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีพุทธชั้นนำ  19/6/2560  20/6/2560  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จ.ชลบุรี
37   โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีพุทธชั้นนำ  12/6/2560  14/1/2560  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จ.ชลบุรี
38   โรงเรียนวัดบ้านจอม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   10/8/2560  10/8/2560  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
39   โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   3/8/2560  5/8/2560  หอประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๕๐
40   โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม,โรงเรียนวัดวังเป็ด,โรงเรียนวัดกรับพวง,โรงเรียนวัดสระโคล่ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  12/7/2560  14/7/2560  วัดสันติวัน ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
41   โรงเรียนวัดสบกเขียว พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  3/8/2560  3/8/2560  โรงเรียนวัดสบกเขียว
42   โรงเรียนวัดสบกเขียว พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  4/8/2560  4/8/2560  โรงเรียนวัดสบกเขียว
43   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  พัฒนาครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม  29/7/2560  29/7/2560  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ลพบุรี 90 ม.4 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
44   โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  26/7/2560  27/7/2560  วัดป่าเทพนิมิตร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
45   โรงเรียนสฤษดิเดช พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  28/6/2560  30/6/2560  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
46   โรงเรียนสฤษดิเดช พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  19/6/2560  23/6/2560  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
47   โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  7/7/2560  7/7/2560  ณ โรงเรียนสมเสม็เวิทยา ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
48   โรงเรียนบ้านสะเดียง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   4/7/2560  4/7/2560  โรงเรียนบ้านสะเดียง 72 ถนนสว่างพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
49   โรงเรียนบ้านท่ามะขาม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป้นวิถีพุทธ  11/10/2560  13/10/2560  วัดอโยธยา ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
50   โรงเรียนบ้านวังตามัว พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  16/11/2560  17/11/2560  โรงเรียนบ้านวังตามัว

ทั้งหมด 411 รายการ 1 / 9
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู