คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ นักเรียนวิถีพุทธ   30/10/2562  30/10/2562   โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
2   โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรจิตวิญญาณครู  29/10/2562  30/10/2562   โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
3   โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  15/5/2563  15/5/2563  โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
4   โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  1/11/2562  2/11/2562   ศูนย์ ปฏิบัติธรรมสติภาวนาภิรตาราม
5   โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  1/11/2562  2/11/2562   ศูนย์ ปฏิบัติธรรมสติภาวนาภิรตาราม
6   โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร นักเรียนวิถีพุทธ   16/9/2562  29/11/2562  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
7   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  25/5/2563  3/5/2563  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
8   โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  1/9/2562  30/9/2562  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
9   โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  27/10/2562  29/10/2562  โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม
10   โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  30/9/2562  2/10/2562  ค่ายอารยาภิวัทธน์ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
11   โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  30/9/2562  2/10/2562  ค่ายปฏิบัติธรรมอารยาภิวัทธน์ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
12   โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  3/9/2562  5/9/2562  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย
13   โรงเรียนบ้านยาง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  31/10/2562  1/11/2562  วัดยาง ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
14   โรงเรียนบ้านยาง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  31/10/2562  1/11/2562  วัดยาง ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
15   โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  22/8/2562  23/8/2562  วัดเขาชีจรรย์ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
16   โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรครูโครงงานคุณธรรม  9/10/2562  11/10/2562  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง เลขที่ ๒ หมู่ ๑๐ บ.ห้วยโมง ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
17   โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  14/9/2562  15/9/2562  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
18   โรงเรียนบ้านเสกกอง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  28/11/2562  29/11/2562  โรงเรียนบ้านเสกกอง
19   โรงเรียนบ้านเสกกอง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  25/11/2562  27/11/2562  โรงเรียนบ้านเสกกอง
20   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ฯ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  17/7/2562  17/7/2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
21   โรงเรียนวัดสลุด ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  15/8/2562  17/8/2562  ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านภูตะวัน จ.นครราชสีมา
22   โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) พัฒนาเครือข่ายวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาวิถีพุทธ  4/8/2562  4/8/2562  ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23   โรงเรียนบ้านสะเดียง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  16/8/2562  16/8/2562  โรงเรียนบ้านสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
24   โรงเรียนสองห้องพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  8/8/2562  10/8/2562  วัดป่าสุขสมบูรณ์ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
25   โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  31/7/2562  2/8/2562  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
26   โรงเรียนบ้านคำม่วง สพป.ยส.1 นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  29/7/2562  31/7/2562  โรงเรียนบ้านคำม่วง สพป.ยส.1
27   โรงเรียนวัดสบกเขียว นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  25/7/2562  26/7/2562  โรงเรียนวัดสบกเขียว
28   โรงเรียนแร่วิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  25/7/2562  25/7/2562  โรงเรียนแร่วิทยา
29   โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  25/7/2562  27/7/2562  วัดพลงช้างเผือก
30   โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  25/7/2562  26/7/2562  วัดพลงช้างเผือก ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
31   โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  22/7/2562  24/7/2562  วัดสว่างมีชัย ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190
32   โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  4/10/2562  5/10/2562  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
33   โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  3/10/2562  3/10/2562  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
34   โรงเรียนวัดบ้านจอม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/8/2562  9/8/2562  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
35   โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  3/7/2562  5/7/2562  โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียารท) หมู่ 5 ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
36   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  10/7/2562  12/7/2562  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
37   โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  21/6/2562  21/6/2562  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
38   โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  12/10/2562  13/10/2562  ณ วัดท่าตอน (พระอารามหลวง) ตำบล ท่าตอน อำเภอ แม่อาย เชียงใหม่ 50280
39   โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  10/8/2562  11/8/2562  โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
40   โรงเรียนกระสังพิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  12/7/2562  14/7/2562  โรงเรียนกระสังพิทยาคม (ติดต่อวัดป่าสุขสมบูรณ์ในการใช้สถานที่อบรม)
41   โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/6/2562  22/6/2562  โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
42   โรงเรียนอนุบาลพระสมทุรเจดีย์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  3/7/2562  5/7/2562  โรงเรียนอนุบาลพระสมทุรเจดีย์
43   โรงเรียนบ้านอูนโคก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรครูโครงงานคุณธรรม  3/7/2562  5/7/2562  โรงเรียนบ้านอูนโคก
44   โรงเรียนบ้านอูนโคก นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  8/7/2562  10/7/2562  โรงเรียนบ้านอูนโคก
45   โรงเรียนแจ้คอนวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  27/6/2562  29/6/2562  โรงเรียนเเจ้คอนวิทยา
46   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรจิตวิญญาณครู  5/10/2562  5/10/2562  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
47   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  4/10/2562  4/10/2562  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
48   โรงเรียนวัดสลุด นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/6/2562  14/6/2562  ริมขอบฟ้า เมืองโบราณ
49   โรงเรียนบ้านคลองมะนาว นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  29/5/2562  31/5/2562  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
50   โรงเรียนบ้านบางกุ้ง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/6/2562  20/6/2562  ศาลาวัดอัมพวนาราม(บางกุ้ง)

ทั้งหมด 879 รายการ 1 / 18
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู