คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/10/2561  30/10/2561  โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
2   โรงเรียนบ้านคลองประทุน นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  21/11/2561  23/11/2561  โรงเรียนบ้านคลองประทุน ม.4 ต.เเหลมกลัด อ.เมือง .ตราด 23000
3   โรงเรียนบ้านคลองประทุน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  20/11/2561  20/11/2561  โรงเรียนบ้านคลองประทุน ม.4 ต.เเหลมกลัด อ.เมือง .ตราด 23000
4   โรงเรียนบ้านคลองประทุน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  22/11/2561  22/11/2561  โรงเรียนบ้านคลองประทุน ม.4 ต.เเหลมกลัด อ.เมือง .ตราด 23000
5   โรงเรียนบ้านคลองประทุน นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  23/11/2561  25/11/2561  โรงเรียนบ้านคลองประทุน ม.4 ต.เเหลมกลัด อ.เมือง .ตราด 23000
6   โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  29/10/2561  30/10/2561  โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
7   โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  12/10/2561  13/10/2561  โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
8   โรงเรียนบ้านยางสูงและโรงเรียนบ้านไร่เจริญ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  12/10/2561  14/10/2561  วัดหนองหูช้าง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
9   โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  5/11/2561  10/11/2561  วัดเขาช่องลม
10   โรงเรียนบ้านบางกุ้ง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  6/11/2561  6/11/2561  หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางกุ้ง
11   โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  8/10/2561  9/10/2561  โรงเรียนบ้านบัว "สระพังวิทยา"
12   โรงเรียนบ้านถ่อน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  8/10/2561  9/10/2561  โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
13   โรงเรียนบ้านทุ่งทอง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  4/10/2561  4/10/2561  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
14   โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  8/10/2561  10/10/2561  โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา)
15   โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   9/10/2561  10/10/2561  โรงเรียนหนองม่วงวิทยา อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
16   โรงเรียนบ้านถ่อน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  8/10/2561  9/10/2561  โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
17   โรงเรียนคลองเกลือ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  9/10/2561  10/10/2561  โรงเรียนคลองเกลือ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
18   โรงเรียนบ้านกกจั่น ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   4/10/2561  5/10/2561  โรงเรียนบ้านกกจั่น หมู่ที่6 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
19   โรงเรียนพนมรอกวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   4/10/2561  5/10/2561  โรงเรียนพนมรอกวิทยา ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
20   โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   18/10/2561  19/10/2561  ลานธรรมศึกษา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
21   โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  27/9/2561  28/9/2561  โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
22   โรงเรียนวัดสลุด ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   8/10/2561  10/10/2561  สถานปฏิบัติธรรมบ้านภูตะวัน ปากช่อง จ.นครราชสีมา
23   โรงเรียนกระสังพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  16/10/2561  17/10/2561  รร.กระสังพิทยาคม ต.กระสัง อ.กรสัง จ.บุรีรัมย์
24   โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  2/11/2561  3/11/2561  สถานที่ใกล้เคียงโรงเรียน
25   โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  1/11/2561  1/11/2561  สถานที่ใกล้เคียงโรงเรียน
26   โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง/โรงเรียนบ้านตะเคึยน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   6/11/2561  6/11/2561  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
27   โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง/โรงเรียนบ้านตะเคึยน นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  5/11/2561  5/11/2561  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
28   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  9/10/2561  9/10/2561  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)
29   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)  8/10/2561  8/10/2561  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)
30   โรงเรียนลองวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  1/10/2561  3/10/2561  โรงเรียนลองวิทยา
31   โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  21/3/2562  22/3/2562  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
32   โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  20/3/2562  20/3/2562  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
33   โรงเรียนลองวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  2/10/2561  3/10/2561  โรงเรียนลองวิทยา
34   โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ พัฒนาผู้บริหารวิถีพุทธ   14/9/2561  18/9/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
35   โรงเรียนป่าแดงวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  31/8/2561  31/8/2561  โรงเรียนป่าแดงวิทยา
36   โรงเรียเนกขัมวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/8/2561  15/8/2561  โรงเรียนเนกขัมวิทยา ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
37   โรงเรียนวัดจำปา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/9/2561  7/9/2561  โรงเรียนวัดจำปา อำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
38   โรงเรียนโฆสิตสโมสร พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  6/8/2561  6/8/2561  โรงเรียนโฆสิตสโมสร
39   โรงเรียนวัดบ้านจอม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  8/8/2561  9/8/2561  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
40   โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  2/8/2561  3/8/2561  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)
41   โรงเรียนโฆสิตสโมสร ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  4/8/2561  5/8/2561  โรงเรียนโฆสิตสโมสร
42   โรงเรียนบ้านทุ่งทอง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  2/10/2561  4/10/2561  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง หมู่ที่10 ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210
43   โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  8/10/2561  10/10/2561  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
44   โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  11/12/2561  13/12/2561  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
45   โรงเรียนหนองไผ่ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  11/7/2561  12/7/2561  ห้องประชึมพราวภัสสร โรงเรียนหนองไผ่
46   โรงเรียนวันครู 2502 พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  21/8/2561  23/8/2561  โรงเรียนวันครู 2502 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
47   โรงเรียนวันครู 2502 นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  21/8/2561  23/8/2561  โรงเรียนวันครู 2502 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
48   โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  23/7/2561  24/7/2561  วัดประชุมมิตรบำรุง
49   โรงเรียนวัดสลุด นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  4/9/2561  4/9/2561  ค่ายนครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
50   โรงเรียนวัดสลุด นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  27/8/2561  28/8/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด 693 รายการ 1 / 14
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู