คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  27/6/2562  28/6/2562  โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
2   วัดหนองหูช้าง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  15/5/2562  19/5/2562  วัดหนอง​หูช้าง​ อำ​หนองปรือ​ จังหวัด​กาญจนบุรี​
3   โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  24/5/2562  26/5/2562   วัดสิงห์สุทธาวาส หมู่ 2 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150
4   โรงเรียนวัดโบสถ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  25/5/2562  26/5/2562  โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
5   โรงเรียนรัตนบุรี นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  9/5/2562  10/5/2562  โรงเรียนรัตนบุรี ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
6   โรงเรียนหนองม่วงวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/6/2562  9/6/2562  โรงเรียนหนองม่วงวิทยา อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
7   โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/5/2562  8/5/2562  หอประชุมโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"อ.เมือง จ.ชลบุรี
8   โรงเรียนบ้านทับใต้ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  21/5/2562  22/5/2562  โรงเรียนบ้านทับใต้
9   โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  22/6/2562  23/6/2562  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต2
10   โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/6/2562  21/6/2562  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต2
11   โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  6/6/2562  6/6/2562  โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
12   โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  30/4/2562  3/5/2562  โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี
13   โรงเรียนบ้านหนองบัว ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   4/5/2562  6/5/2562  วัดอรัญวาทย์
14   โรงเรียนบ้านหนองบัว นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  8/5/2562  10/5/2562  วัดแม่ต้านเหนือ
15   โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  14/6/2562  16/6/2562  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี
16   โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  7/6/2562  9/6/2562  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี
17   โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  16/5/2562  17/5/2562  โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
18   โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  16/5/2562  17/5/2562  โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
19   โรงเรียนสิงห์บุรี นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  13/5/2562  16/5/2562  วัดสิงห์สุทธาวาส จังหวัดสิงห์บุรี
20   วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา วิทยาลัยเทคโนโยลีจันทบุรี โรงเรียนปะตงวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  19/3/2562  20/3/2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
21   โรงเรียนชัยเกษมวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  24/5/2562  25/5/2562  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
22   โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  1/6/2562  2/6/2562  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
23   โรงเรียนบ้านหนองผือ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  3/4/2562  3/4/2562  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. หนองคาย เขต 1
24   โรงเรียนบ้านหนองผือ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  1/4/2562  2/4/2562  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. หนองคาย เขต 1
25   โรงเรียนวัดดอนยอ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  6/6/2562  8/6/2562  โรงเรียนวัดดอนยอ ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก
26   โรงเรียนปิยะบุตร์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/5/2562  15/5/2562  โรงเรียนปิยะบุตร์
27   โรงเรียนคงทองวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   31/5/2562  1/6/2562  ัดใหม่ห้วยลึก ต.สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม
28   โรงเรียนคงทองวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  21/5/2562  22/5/2562  โรงเรียนคงทองวิทยา
29   โรงเรียนปิยะบุตร์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   9/5/2562  10/5/2562  โรงเรียนปิยะบุตร์
30   โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   31/3/2562  1/4/2562  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
31   ร.ร.โพรงมะเดื่อวืทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  15/5/2562  16/5/2562  ร.ร.โพรงมะเดื่อวิทยาคม
32   โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  10/7/2562  12/7/2562  วัดศิริราษฎร์วัฒนา ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
33   โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   26/3/2562  28/3/2564  วัดศิริราษฎร์วัฒนา ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
34   โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  28/2/2562  1/3/2562  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
35   โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  2/4/2562  3/4/2562  โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
36   โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  26/3/2562  27/3/2562  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
37   โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  25/3/2562  25/3/2562  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
38   บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  22/2/2562  26/2/2562  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
39   โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   14/5/2562  14/5/2562  หอประชุมโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
40   โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  22/2/2562  22/2/2562  โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์)
41   โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   18/3/2562  19/3/2562  โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
42   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สถานที่จัดอบรมที่วัด ใน อ.สันป่าตอง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  27/3/2562  28/3/2562  วัดใน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
43   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สถานที่จัดอบรม ที่วัดเวฬุวัน อ.สารภี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  29/3/2562  30/3/2562   วัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
44   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  25/3/2562  26/3/2562  วัดดอยสัพพัญญู อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
45   โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  15/3/2562  16/3/2562  โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
46   โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  18/3/2562  19/3/2562  โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
47   โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  21/2/2562  22/2/2562  วัดกล้ชอุ่ม และโรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม
48   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  12/5/2562  14/5/2562  วัดศรีทรายมูล เชียงราย
49   โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/3/2562  7/3/2562  โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
50   โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/2/2562  9/2/2562  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว ม.10 ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110

ทั้งหมด 805 รายการ 1 / 17
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู