คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  6/12/2560  8/12/2560  วัดพิจาณ์โสภณ
2   โรงเรียนพุดซาพิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  15/2/2561  16/2/2561  ห้องประชุมวัฒนา โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
3   โรงเรียนพุดซาพิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  15/2/2561  16/2/2561  ห้องประชุมวัฒนา โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
4   โรงเรียนพุดซาพิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  15/2/2561  16/2/2561  ห้องประชุมวัฒนา โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
5   โรงเรียนพุดซาพิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   27/1/2561  27/1/2561  ห้องประชุมวัฒนา โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
6   โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   10/2/2561  11/2/2561  วัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
7   โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   14/12/2560  15/12/2560  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน
8   โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   22/12/2560  23/12/2560  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
9   โรงเรียนวัดทุ่งน้อย พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  20/12/2560  21/12/2560  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
10   โรงเรียนบ้านตะเคียน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   22/2/2561  23/2/2561  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
11   โรงเรียนแกดำวิทยาคาร พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  13/12/2560  14/12/2560  ร.ร.แกดำวิทยาคาร
12   โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   22/12/2560  22/12/2560  อาคารเอนกประสงค์ ณ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
13   โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  20/12/2560  21/12/2560  อาคารเอนกประสงค์ ณ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
14   โรงเรียนดอนคาวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   6/12/2560  7/12/2560  วัดป่าปฐมชัย ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
15   โรงเรียนบ้านระกาย พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  21/12/2560  22/12/2560  โรงเรียนบ้านระกาย อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา
16   โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  23/11/2560  24/11/2560  โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม
17   โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์  17/12/2560  19/12/2560  โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
18   โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  พัฒนาครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม  23/11/2560  23/11/2560  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน
19   โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  23/11/2560  24/11/2560  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน
20   โรงเรียนวัดโคกเขมา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   15/12/2560  16/12/2560  โรงเรียนวัดโคกเขมา
21   โรงเรียนวัดโคกเขมา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  13/12/2560  14/12/2560  โรงเรียนวัดโคกเขมา
22   โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   10/2/2561  11/2/2561  วัดศาลาลอย อ.เมือง จ.นครราชสีมา
23   โรงเรียนบ้านเสกกอง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   16/11/2560  17/11/2560  โรงเรียนบ้านเสกกอง
24   โรงเรียนบ้านเสกกอง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ  14/11/2560  16/11/2560  โรงเรียนบ้านเสกกอง
25   โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  3/5/2561  4/5/2561  โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
26   โรงเรียนบ้านถนนน้อย ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   30/10/2560  31/10/2560  วัดป่าแก้ว ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
27   โรงเรียนบ้านถนนน้อย พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   31/10/2560  31/10/2560  วัดป่าแก้ว ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
28   โรงเรียนบ้านตะเคียน พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  22/2/2561  23/2/2561  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
29   โรงเรียนบ้านตะเคียน พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  22/2/2561  23/2/2561  วัดบ้านหนองพลวง ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
30   โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  22/2/2561  23/2/2561  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
31   โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  4/12/2560  5/12/2560  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
32   โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  24/5/2561  25/5/2561  โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณฺ์ 213 หมู่ 2 ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
33   โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม 25 พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  3/5/2561  4/5/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
34   โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   2/12/2560  3/12/2560  วัดม่อนพัฒนาราม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
35   โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   6/12/2560  6/12/2560  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
36   โรงเรียนวัดศรีล้อม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   17/11/2560  17/11/2560  โรงเรียนวัดศรีล้อม ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
37   โรงเรียนวัดศรีล้อม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ  18/11/2560  19/11/2560  โรงเรียนวัดศรีล้อม ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
38   โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/11/2560  10/11/2560  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ม.1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
39   โรงเรียนวัดบ้านจอม โรงเรียนบ้านตะเคียน โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   11/11/2560  11/11/2560  วัดบ้านจอม ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
40   โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   22/2/2561  23/2/2560  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
41   โรงเรียนบ้านไร่ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   30/10/2560  31/10/2560  โรงเรียนอนุบาลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
42   โรงเรียนบ้านไร่ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   29/10/2560  29/10/2560  โรงเรียนอนุบาลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
43   โรงเรียนวัดเนินเขาดิน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   4/10/2560  4/10/2560  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
44   โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  16/5/2561  19/5/2555  
45   โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  19/1/2561  19/1/2561  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
46   โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   9/5/2561  12/5/2555  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
47   โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2561  27/3/2561  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
48   โรงเรียนสะพานที่ 3 พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   10/10/2560  12/10/2560  โรงเรียนสะพานที่ 3
49   โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/3/2561  9/3/2561  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
50   โรงเรียนวัดหนัง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   16/10/2560  17/10/2560  โรงเรียนวัดหนัง

ทั้งหมด 471 รายการ 1 / 10
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู