คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   โรงเรียนแกดำวิทยาคาร นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  29/1/2562  31/1/2562  โรงเรียนแกดำวิทยาคาร
2   โรงเรียนบ้านโคกน้อย นักเรียนวิถีพุทธ   25/2/2562  26/2/2562  วัดเขาลาน อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
3   โรงเรียนบ้านโคกน้อย ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   23/2/2562  24/2/2562  วัดเขาลาน อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
4   โรงเรียนวัดอบทม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/2/2562  16/2/2562  ห้องประชุมโรงเรียนวัดอบทม
5   โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/3/2562  7/3/2562  โรงเรียนวัดโคกช้าง ( ราษฎร์บำรุง)
6   โรงเรียนบ้านยางสูง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/2/2562  15/2/2562  วัดหนองหูช้าง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71160
7   โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  29/3/2562  30/3/2562  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังโป่่งพัฒนา
8   โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   28/3/2562  29/3/2562  โรงเรียนบ้านวังโป่งพีฒนา
9   โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  28/3/2562  29/3/2562  โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา
10   โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  22/2/2562  22/2/2562  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
11   โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   23/2/2562  24/2/2562  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
12   โรงเรียนบ้านหนองแล้ง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   25/12/2561  25/12/2561  รร.บ้านหนองแล้ง ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชะานี
13   โรงเรียนบ้านหนองแล้ง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  25/12/2561  25/12/2561  รร.บ้านหนองแล้ง ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชะานี
14   โรงเรียนบ้านหนองแล้ง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  24/12/2561  25/12/2561  รร.บ้านหนองแล้ง ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชะานี
15   โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  18/12/2561  18/12/2561  โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
16   โรงเรียนวัดเวฬุวัน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   5/1/2562  6/1/2562  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
17   โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  18/12/2561  18/12/2561  โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
18   โรงเรียนวัดยางช้าย พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   6/12/2561  8/12/2561  โรงเรียนวัดอบทม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
19   โรงเรียนแจ้คอนวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  26/1/2562  26/1/2562  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา
20   โรงเรียนวัดลั่นทม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  6/12/2561  8/12/2561  โรงเรียนวัดอบทม ต.อบทม​ อ.วิเศษชัยชาญ​ จ.อ่างทอง
21   โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  7/12/2561  7/12/2561  โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
22   โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   5/12/2561  6/12/2561  โรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
23   โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  5/12/2561  5/12/2561  โรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
24   โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  3/12/2561  4/12/2561  โรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
25   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  20/12/2561  21/12/2561  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
26   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  19/12/2561  19/12/2561  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
27   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/12/2561  20/12/2561  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
28   โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม และโรงเรียนบ้านทัพยายปอน นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  4/1/2562  4/1/2562  โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม
29   โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม และโรงเรียนบ้านทัพยายปอน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  5/1/2562  6/1/2562  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุทัยธานี แห่งที่ 8 วัดลานสัก
30   โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   22/11/2561  23/11/2561  โรงเรียนบ้านเเขมเจริญ
31   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  17/12/2561  21/12/2561  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
32   โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  12/12/2561  14/12/2561  ศาลาการเปรียญวัดพิจารณ์โสภณ
33   โรงเรียนบางหลวงวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  3/12/2561  3/12/2561  โรงเรียนบางหลวงวิทยา ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
34   โรงเรียนบางหลวงวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  4/12/2561  4/12/2561  โรงเรียนบางหลวงวิทยา ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
35   โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  16/11/2561  16/11/2561  โรงเรียนบ้านสร้าง
36   โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  27/12/2561  27/12/2561  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ เลขที่ 25 หมู่ 12 บ้านสันติสุข ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
37   โรงเรียนวัดเวฬุวัน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   3/1/2562  4/1/2562  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
38   โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  26/12/2561  28/12/2561  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ เลขที่ 25 หมู่ 12 บ้านสันติสุข ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
39   โรงเรียนบ้านหนองแล้ง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  24/12/2561  25/12/2561  รร.บ้านหนองแล้ง ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชะานี
40   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/5/2562  8/5/2562  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
41   โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธพระราชทาน  21/12/2561  21/12/2561  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
42   โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   19/12/2561  21/12/2561  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จ.ชลบุรี
43   โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  17/12/2561  19/12/2561  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จ.ชลบุรี
44   โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/12/2561  20/12/2561  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
45   โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  13/12/2561  15/12/2561  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
46   โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/11/2561  21/11/2561  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
47   โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   19/11/2561  21/11/2561  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา
48   โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  22/11/2561  22/11/2561  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา
49   โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  30/11/2561  1/12/2561  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
50   โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกุล พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  30/10/2561  30/10/2561  ห้องโสตศึกษา โรงเรียน

ทั้งหมด 757 รายการ 1 / 16
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู