คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  24/7/2562  26/7/2562  วัดสว่างมีชัย ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190
2   โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  4/10/2562  5/10/2562  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
3   โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  3/10/2562  3/10/2562  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
4   โรงเรียนวัดบ้านจอม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/8/2562  9/8/2562  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
5   โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  3/7/2562  5/7/2562  โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียารท) หมู่ 5 ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
6   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  10/7/2562  12/7/2562  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
7   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  10/7/2562  12/7/2562  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
8   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  4/7/2562  5/7/2562  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
9   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  3/7/2562  3/7/2562  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
10   โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  21/6/2562  21/6/2562  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
11   โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  12/10/2562  13/10/2562  ณ วัดท่าตอน (พระอารามหลวง) ตำบล ท่าตอน อำเภอ แม่อาย เชียงใหม่ 50280
12   โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  10/8/2562  11/8/2562  โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
13   โรงเรียนกระสังพิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  12/7/2562  14/7/2562  โรงเรียนกระสังพิทยาคม (ติดต่อวัดป่าสุขสมบูรณ์ในการใช้สถานที่อบรม)
14   โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/6/2562  22/6/2562  โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
15   โรงเรียนบ้านแก่นเท่า นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  15/7/2562  9/8/2562  วัดสมบูรณ์ บ้านแก่นเท่า ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
16   โรงเรียนอนุบาลพระสมทุรเจดีย์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  3/7/2562  5/7/2562  โรงเรียนอนุบาลพระสมทุรเจดีย์
17   โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  11/7/2562  12/7/2562  โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
18   โรงเรียนบ้านโนนแดง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  18/6/2562  18/6/2562  วัดคุรุราษฎร์บำรุง ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 3116 (นักเรียนที่เข้าอบรมเป็นนักเรียน ป.4- 6 จำนวน 9 โรงเรียนในตำบลหนองเต็ง)
19   โรงเรียนบ้านอูนโคก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรครูโครงงานคุณธรรม  3/7/2562  5/7/2562  โรงเรียนบ้านอูนโคก
20   โรงเรียนบ้านอูนโคก นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  3/7/2562  5/7/2562  โรงเรียนบ้านอูนโคก
21   โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  28/6/2562  29/6/2562  วัดบ้านดอน ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
22   โรงเรัียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรจิตวิญญาณครู  13/6/2562  14/6/2562  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)
23   โรงเรียนแจ้คอนวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  27/6/2562  29/6/2562  โรงเรียนเเจ้คอนวิทยา
24   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรจิตวิญญาณครู  5/10/2562  5/10/2562  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
25   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  4/10/2562  4/10/2562  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
26   โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/9/2562  20/9/2562  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
27   โรงเรียนวัดสลุด นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/6/2562  14/6/2562  ริมขอบฟ้า เมืองโบราณ
28   โรงเรียนบ้านคลองมะนาว นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  29/5/2562  31/5/2562  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
29   โรงเรียนบ้านบางกุ้ง นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/6/2562  20/6/2562  ศาลาวัดอัมพวนาราม(บางกุ้ง)
30   โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  12/7/2562  12/7/2562  โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 66/9 แขวง/เขต ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520
31   โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  27/6/2562  29/6/2562  โรงเรียนเเจ้คอนวิทยา
32   โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  15/6/2562  16/6/2562  วัดโยธินประดิษฐ์ ม.3 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
33   โรงเรียนวัดห้วงกระได พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  4/6/2562  6/6/2562  โรงเรียนวัดห้วงกระได ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
34   โรงเรียนวัดห้วงกระได นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  4/6/2562  6/6/2562  โรงเรียนวัดห้วงกระได ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
35   โรงเรียนวัดสลุด นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  25/6/2562  28/6/2562  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
36   โรงเรียนวังบ่อวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  3/7/2562  5/7/2562  โรงเรียนวังบ่อวิทยา
37   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  3/7/2562  5/7/2562  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
38   โรงเรียนบ้านแขมเจริญ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  8/7/2562  12/7/2562  โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อ.เดชอุดม. จ.อุบลราชธานี
39   โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษำร์บำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  11/6/2562  12/6/2562  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)
40   โรงเรียนวัดสวนดอก นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/5/2562  21/5/2562  วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
41   โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  30/7/2562  2/8/2562  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
42   โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.วิถีพุทธ  24/10/2562  26/10/2562  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
43   โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/9/2562  21/9/2562  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
44   โรงเรียนสะพานที่ 3 นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  26/6/2562  28/6/2562  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
45   โรงเรียนวัดไผ่ขาด พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับ รร.วิถีพุทธชั้นนำ  10/10/2562  11/10/2562  โรงเรียนวัดไผ่ขาด
46   โรงเรียนวัดไผ่ขาด นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  30/5/2562  31/5/2562  โรงเรียนวัดไผ่ขาด
47   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/6/2562  19/6/2562  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
48   โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  3/6/2562  7/6/2562  โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
49   โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาสติบ่มเพาะปัญญา  2/6/2562  2/6/2562  โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
50   โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการทำงานคือการปฏิบัติธรรม  25/5/2562  25/5/2562  โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

ทั้งหมด 858 รายการ 1 / 18
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู