คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   โรงเรียนบ้านถนนน้อย พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  29/6/2560  30/6/2560  วัดป่าแก้ว ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
2   โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีพุทธชั้นนำ  19/6/2560  20/6/2560  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จ.ชลบุรี
3   โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีพุทธชั้นนำ  12/6/2560  14/1/2560  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จ.ชลบุรี
4   โรงเรียนวัดบ้านจอม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   10/8/2560  10/8/2560  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
5   โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   3/8/2560  5/8/2560  หอประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๕๐
6   โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม,โรงเรียนวัดวังเป็ด,โรงเรียนวัดกรับพวง,โรงเรียนวัดสระโคล่ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  12/7/2560  14/7/2560  วัดสันติวัน ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
7   โรงเรียนสตรีวิทยา๒ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  27/7/2560  28/7/2560  โรงเรียนสตรีวิทยา๒
8   โรงเรียนวัดสบกเขียว พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  3/8/2560  3/8/2560  โรงเรียนวัดสบกเขียว
9   โรงเรียนวัดสบกเขียว พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  4/8/2560  4/8/2560  โรงเรียนวัดสบกเขียว
10   โรงเรียนอนุบาลปง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรพุทธอาสา  20/8/2560  19/10/2560  ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย
11   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  พัฒนาครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม  29/7/2560  29/7/2560  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ลพบุรี 90 ม.4 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
12   โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  26/7/2560  27/7/2560  วัดป่าเทพนิมิตร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
13   โรงเรียนสฤษดิเดช พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  28/6/2560  30/6/2560  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
14   โรงเรียนสฤษดิเดช พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  19/6/2560  23/6/2560  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
15   โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  7/7/2560  7/7/2560  ณ โรงเรียนสมเสม็เวิทยา ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
16   โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  7/7/2560  7/7/2560  โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
17   โรงเรียนบ้านสะเดียง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   4/7/2560  4/7/2560  โรงเรียนบ้านสะเดียง 72 ถนนสว่างพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
18   โรงเรียนบ้านท่ามะขาม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป้นวิถีพุทธ  11/10/2560  13/10/2560  วัดอโยธยา ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
19   โรงเรียนบ้านวังตามัว ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  16/11/2560  17/11/2560  โรงเรียนบ้านวังตามัว
20   โรงเรียนวัดสลุด พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  18/8/2560  18/8/2560  วัดอโยธยา ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
21   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  พัฒนาครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม  29/7/2560  29/7/2560  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี 90 ม.4 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
22   โรงเรียนยโสธรพิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  24/6/2560  25/6/2560  หอประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
23   โรงเรียนคลองเกลือ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  19/7/2560  21/7/2560  วัดเชิงเลน ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
24   โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  1/7/2560  1/7/2560  โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
25   โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  1/7/2560  2/7/2560  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
26   โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  29/7/2560  29/7/2560  ห้องประชุมคุ้มเกล้า โรงวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์
27   โรงเรียนวัดสลุด พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  23/8/2560  24/8/2560  วัดอโยธยา ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
28   โรงเรียนบางหลวงวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   4/10/2560  6/10/2560  โรงเรียนบางหลวงวิทยา 170 ม.6 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
29   โรงเรียนบางหลวงวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  16/6/2560  16/6/2560  โรงเรียนบางหลวงวิทยา 170 ม.6 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
30   โรงเรียนเมืองอุบล ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   15/9/2560  15/9/2560  โรงเรียนเมืองอุบล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
31   โรงเรียนเมืองอุบล พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ   15/9/2560  15/9/2560  โรงเรียนเมืองอุบล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
32   โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  6/7/2560  7/7/2560  โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
33   โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  10/8/2560  10/8/2560  โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
34   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  19/6/2560  23/6/2560  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
35   โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  22/7/2560  22/7/2560  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ม.6 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
36   โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   15/7/2560  15/7/2560  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ม.6 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
37   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/6/2560  8/6/2560  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
38   โรงเรียนปทุมพิทยาคม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ   11/6/2560  13/6/2560  โรงเรียนปทุมพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 279 หมู่ 3 ถนนสมเด็จ ตาบลปทุม อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
39   โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   23/6/2560  24/6/2560  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
40   โรงเรียนบ้านนาแค ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/6/2560  30/6/2560  โรงเรียนบ้านนาแค ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
41   โรงเรียนบ้านนาแค พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  26/6/2560  26/6/2560  โรงเรียนบ้านนาแค ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
42   โรงเรียนบ้านนาแค พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  27/6/2560  28/6/2560  โรงเรียนบ้านนาแค 40 ม. 1 ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
43   โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  27/7/2560  29/7/2560  ที่โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
44   โรงรเรียนอนุบาลวังเหนือ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  29/6/2560  30/6/2560  วัดบ้านแพะใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
45   โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  29/6/2560  30/6/2560  วัดบ้านแพะใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
46   โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  28/6/2560  30/6/2560  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
47   โรงเรียนดงบังพิสัยนวกานุสรณ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  24/6/2560  26/6/2560  วัดพระธาตุนาดูน
48   โรงเรียนวังบ่อวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  14/6/2560  16/6/2560  โรงเรียนวังบ่วิทยา ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
49   โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป้นวิถีพุทธ  7/7/2560  7/7/2560  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
50   โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ   7/7/2560  7/7/2560  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

ทั้งหมด 382 รายการ 1 / 8
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู