เขตพื้นที่การศึกษาเข้าสู่ระบบ


 
       
ชื่อ: นางสาววรนาฏ สุคนธรัตน์
รับผิดชอบ: สพป.นราธิวาส เขต3
โทรศัพท์: 089-8731542, 073-672181
อีเมล์: vannarak9999@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2555 10:36:30
ชื่อ: นายสามารถ พันคง
รับผิดชอบ: สพป.ชุมพร เขต2
โทรศัพท์: 0892924371
อีเมล์: sam25pun25@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 3 พฤศจิกายน 2559 15:23:45
ชื่อ: นางอุรัย พรรณพ่มพฤกษ์
รับผิดชอบ: สพป.ชัยนาท เขต1
โทรศัพท์: 0815332488
อีเมล์: urai2488@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 8 มกราคม 2555 13:24:36
ชื่อ: นางทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์
รับผิดชอบ: สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2
โทรศัพท์: 0922780432
อีเมล์:
วันที่ลงทะเบียน: 18 กุมภาพันธ์ 2556 04:56:32
ชื่อ: นายสุเทพ ทองโนนสาย
รับผิดชอบ: สพป.บุรีรัมย์ เขต3
โทรศัพท์: 089-091-5126
อีเมล์: tawarat2502@mail.com
วันที่ลงทะเบียน: 13 พฤศจิกายน 2556 10:14:40
ชื่อ: นางสาวเอื้องไพร กมล
รับผิดชอบ: สพม.เขต 27 
โทรศัพท์: 0849566787
อีเมล์: kamol_e101@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2559 11:32:41
ชื่อ: นางสาวธัญรดี พากเพียร
รับผิดชอบ: สพม.เขต 41 
โทรศัพท์: 0813248268
อีเมล์: dream.kpp@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 19 เมษายน 2556 15:23:30
ชื่อ: นางสายยนต์ จ้อยนุแสง
รับผิดชอบ: สพม.เขต 27 
โทรศัพท์: 089-9447350, 043-515369
อีเมล์: saiyon_J@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 26 ตุลาคม 2556 11:00:04
ชื่อ: ประกาย แสนกล้า
รับผิดชอบ: สพป.เพชรบุรี เขต2
โทรศัพท์: 0909784845
อีเมล์: kaikhonsuay@windowslive.com
วันที่ลงทะเบียน: 1 กันยายน 2560 17:26:09
ชื่อ: นางสาวกมลรัศม์ พลบุรี
รับผิดชอบ: สพป.ขอนแก่น เขต5
โทรศัพท์: 0813203802
อีเมล์: kkn5.sport@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 6 กรกฎาคม 2558 14:41:35
ชื่อ: นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์
รับผิดชอบ: สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1
โทรศัพท์: 081 7778910
อีเมล์: ืniddsuper@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 11 กุมภาพันธ์ 2556 14:26:05
ชื่อ: นางสุปัญญา โพธิ์หา
รับผิดชอบ: สพป.เพชรบูรณ์ เขต3
โทรศัพท์: 0852716188
อีเมล์: krusupunyap@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 16 สิงหาคม 2556 14:15:06
ชื่อ: นายวิรุณ ดวงสนิท
รับผิดชอบ: สพป.เชียงราย เขต1
โทรศัพท์: 0843724818
อีเมล์: virun_run12@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 21 เมษายน 2559 13:15:43
ชื่อ: เบ็ญจมาศ มณเฑียร
รับผิดชอบ: สพป.แพร่ เขต2
โทรศัพท์: 0909483326
อีเมล์: b.benchamat@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 19 มิถุนายน 2560 16:52:47
ชื่อ: นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี
รับผิดชอบ: สพป.เชียงใหม่ เขต2
โทรศัพท์: 0812896849
อีเมล์: teacher-j@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 18 มิถุนายน 2556 13:42:14
ชื่อ: นางทิพยวรรณ ประยูรสิทธิ
รับผิดชอบ: สพป.บึงกาฬ เขต1
โทรศัพท์: 0857510026
อีเมล์: tippawan6@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 18 กุมภาพันธ์ 2556 12:10:14
ชื่อ: นางสาวรัชนีวรรณ พิมพ์ปรุ
รับผิดชอบ: สพม.เขต 31 
โทรศัพท์: 0845888459
อีเมล์: mtd_dan@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 5 มกราคม 2555 12:28:38
ทั้งหมด 337 รายการ 17 / 17
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู