เขตพื้นที่การศึกษาเข้าสู่ระบบ


 
       
ชื่อ: นางอัจฉรา บัวแย้ม
รับผิดชอบ: สพป.บุรีรัมย์ เขต2
โทรศัพท์: 0898494458
อีเมล์: podatchara@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 13 กุมภาพันธ์ 2555 14:18:31
ชื่อ: นางเครือชุลี เรืองแก้ว
รับผิดชอบ: สพป.เพชรบุรี เขต1
โทรศัพท์: 087 0443822
อีเมล์: Kruechulee-r@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 25 มีนาคม 2556 15:25:24
ชื่อ: นางธันย์ชนก พลศารทูล
รับผิดชอบ: สพม.เขต 9 
โทรศัพท์: 0850632768
อีเมล์: thuncha07@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 10 พฤษภาคม 2559 14:17:28
ชื่อ: นายอัมพล เอียดนุช
รับผิดชอบ: สพป.สตูล เขต1
โทรศัพท์: 0866975939
อีเมล์: ampon3215@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 00:00:00
ชื่อ: นายชาญชัญ ปาณูปกรณ์
รับผิดชอบ: สพม.เขต 16 
โทรศัพท์: 0819693095
อีเมล์:
วันที่ลงทะเบียน: 13 พฤศจิกายน 2556 11:03:41
ชื่อ: นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา
รับผิดชอบ: สพป.สุพรรณบุรี เขต1
โทรศัพท์: 0817719782
อีเมล์: Jantararat27@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2556 11:34:54
ชื่อ: นางบังอร ควรประสงค์
รับผิดชอบ: สพม.เขต 17 
โทรศัพท์: 0944637755
อีเมล์: bungon_806@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 7 กุมภาพันธ์ 2556 14:03:48
ชื่อ: นางสาวพรรณทิพย์ พันธ์เพ็ง
รับผิดชอบ: สพม.เขต 25 
โทรศัพท์: 0895698343
อีเมล์: mama_kk@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 2 เมษายน 2556 15:18:33
ชื่อ: สุริยนต์ อินทร์อุดม
รับผิดชอบ: สพป.อุดรธานี เขต2
โทรศัพท์: 0647457060
อีเมล์: in.suriyon@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 27 มิถุนายน 2560 11:47:41
ชื่อ: นางสาวธัญรดี พากเพียร
รับผิดชอบ: สพม.เขต 41 
โทรศัพท์: 0882933223
อีเมล์: nitedspm41@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 19 มีนาคม 2558 09:52:41
ชื่อ: นายสุพจน์ สอนวงแก้ว
รับผิดชอบ: สพป.นครราชสีมา เขต6
โทรศัพท์: 0897942094
อีเมล์: suphot2505@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2556 11:40:10
ชื่อ: นางศรีเศวต จอมหงษ์
รับผิดชอบ: สพป.อุบลราชธานี เขต1
โทรศัพท์: 0896260078
อีเมล์: chaiyagul@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 18 กุมภาพันธ์ 2556 10:39:23
ชื่อ: ว่าที่ ร.ต.วัฒนา ตรงเที่ยง
รับผิดชอบ: สพม.เขต 8 
โทรศัพท์: 0867597251
อีเมล์: wattana04@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 2 กรกฎาคม 2558 09:35:08
ชื่อ: นางสาวสิริกร กระสาทอง
รับผิดชอบ: สพป.ลพบุรี เขต1
โทรศัพท์: 081-7805927
อีเมล์: sikorn0002@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 1 มกราคม 2555 13:24:33
ชื่อ: นายณัฐพล คุ้มวงศ์
รับผิดชอบ: สพป.มหาสารคาม เขต3
โทรศัพท์: 0614156499
อีเมล์: nattaphonkumwong@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 00:00:00
ชื่อ: นายประกิต สารเสนา
รับผิดชอบ: สพป.อุบลราชธานี เขต5
โทรศัพท์: 0899491237
อีเมล์: prakitsarn@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 23 มิถุนายน 2560 13:51:50
ชื่อ: นางสาวนวลจันทร์ สันวรรณ
รับผิดชอบ: สพป.ลำปาง เขต2
โทรศัพท์: 081-689-3037
อีเมล์: n.s.2005@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 24 ธันวาคม 2554 12:47:25
ชื่อ: นางสาววรนาฏ สุคนธรัตน์
รับผิดชอบ: สพป.นราธิวาส เขต3
โทรศัพท์: 089-8731542, 073-672181
อีเมล์: vannarak9999@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2555 10:36:30
ชื่อ: นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว
รับผิดชอบ: สพป.เชียงใหม่ เขต5
โทรศัพท์: 0895613550
อีเมล์: som_429@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2559 08:07:08
ชื่อ: นายวิรุณ ดวงสนิท
รับผิดชอบ: สพป.เชียงราย เขต1
โทรศัพท์: 0843724818
อีเมล์: virun_run12@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 21 เมษายน 2559 13:15:43
ทั้งหมด 346 รายการ 1 / 18
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู