เขตพื้นที่การศึกษาเข้าสู่ระบบ


 
       
ชื่อ: นายสำราญ สืบสำราญ
รับผิดชอบ: สพป.ขอนแก่น เขต1
โทรศัพท์: 081-7179537
อีเมล์: sam_sue13@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 13 พฤศจิกายน 2556 09:26:48
ชื่อ: นางศารีญา อิสโร
รับผิดชอบ: สพป.พัทลุง เขต2
โทรศัพท์: 0945837787
อีเมล์: sareeya019@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2556 14:59:35
ชื่อ: นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเวก
รับผิดชอบ: สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1
โทรศัพท์: 0817123549
อีเมล์: chirawan@surat1.go.th
วันที่ลงทะเบียน: 15 กรกฎาคม 2557 11:28:55
ชื่อ: จิรวัฒน์ รักพ่วง
รับผิดชอบ: สพป.ตาก เขต1
โทรศัพท์: 0881659199
อีเมล์: jirawatrakpuang@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 3 กุมภาพันธ์ 2560 13:13:59
ชื่อ: นางสิริพร วิลาศรี
รับผิดชอบ: สพม.เขต 22 
โทรศัพท์: 0636296389
อีเมล์: nidwilasri09@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2556 13:18:12
ชื่อ: ลดานาท เขมนาทนนท์
รับผิดชอบ: สพป.สงขลา เขต1
โทรศัพท์: 0915385156
อีเมล์: ladanart14@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 20 กันยายน 2559 08:17:18
ชื่อ: นางนปภา ศรีเอียด
รับผิดชอบ: สพป.ปัตตานี เขต1
โทรศัพท์: 0864917069
อีเมล์: napas2468@hotmail.co.th
วันที่ลงทะเบียน: 6 มกราคม 2555 11:19:37
ชื่อ: นางศรีจันทร์ ทรายใจ
รับผิดชอบ: สพป.ลำปาง เขต1
โทรศัพท์: 0861925623
อีเมล์: srichan_2507@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2558 15:55:17
ชื่อ: นางสาวปราณี เชื้อชาติ
รับผิดชอบ: สพป.สระแก้ว เขต2
โทรศัพท์: 0817015754
อีเมล์: pchuachat@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 24 ธันวาคม 2554 15:23:41
ชื่อ: นายวิรัตน์ บรรจง
รับผิดชอบ: สพป.มุกดาหาร เขต1
โทรศัพท์: 086 2211732
อีเมล์: riverside2549@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 26 กันยายน 2560 15:19:04
ชื่อ: นางสาวรัชณีกร วรรณสุทธิ์
รับผิดชอบ: สพป.ร้อยเอ็ด เขต2
โทรศัพท์: 0814719615
อีเมล์: ratchaneekon15@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 19 มกราคม 2555 11:12:04
ชื่อ: ว่าที่ ร.ท.วีรศักดิ์ มลิจาร
รับผิดชอบ: สพป.สระแก้ว เขต1
โทรศัพท์: 0818647350
อีเมล์: weerasak504@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 13 ธันวาคม 2554 12:19:37
ชื่อ: สมหมาย โยธากุล
รับผิดชอบ: สพป.หนองคาย เขต1
โทรศัพท์: 081 964 3173
อีเมล์: sommaiyothakul@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 2 มกราคม 2555 12:23:31
ชื่อ: นายสุรพัศกรณ์ จันดาวัลย์
รับผิดชอบ: สพป.อุดรธานี เขต3
โทรศัพท์: 0885720081
อีเมล์: jundaval@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 12 มีนาคม 2556 15:32:28
ชื่อ: นางกานดา พุทธรักษา
รับผิดชอบ: สพป.ชลบุรี เขต1
โทรศัพท์: 081-7614400
อีเมล์: da4400@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤศจิกายน 2558 16:26:41
ชื่อ: ยมนพร เอกปัชชา
รับผิดชอบ: สพป.นครสวรรค์ เขต1
โทรศัพท์: 0649253691
อีเมล์: ekpatcha_2504@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 2 เมษายน 2561 11:00:01
ชื่อ: นางชุติมา แผลงศรี
รับผิดชอบ: สพป.สุพรรณบุรี เขต2
โทรศัพท์: 0952504896
อีเมล์: chutima.plangsri@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 1 มกราคม 2555 11:39:27
ชื่อ: นางสุภาภรณ์ กัลยารัตน์
รับผิดชอบ: สพป.มุกดาหาร เขต1
โทรศัพท์: 0846017855
อีเมล์:
วันที่ลงทะเบียน: 31 ตุลาคม 2556 10:51:17
ชื่อ: นางบุญเอื้อ หอประเดิมอนุสรณ์
รับผิดชอบ: สพม.เขต 15 
โทรศัพท์: 0896534200
อีเมล์: boon_va@yahoo.co.th
วันที่ลงทะเบียน: 26 ตุลาคม 2556 10:58:28
ชื่อ: นางนฤมล โล่ห์ทองคำ
รับผิดชอบ: สพป.ปทุมธานี เขต2
โทรศัพท์: 08-7716-4811,08-1905-7381
อีเมล์: nar_mol@hotmail.com,l.nongmol@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 31 มกราคม 2555 14:32:10
ทั้งหมด 346 รายการ 1 / 18
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู