เขตพื้นที่การศึกษาเข้าสู่ระบบ


 
       
ชื่อ: นายมนู เฮงขวัญ
รับผิดชอบ: สพป.บุรีรัมย์ เขต1
โทรศัพท์: 0819993773
อีเมล์: manuheng@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 19 เมษายน 2556 14:17:50
ชื่อ: นายสมยศ บานชื่น
รับผิดชอบ: สพป.สมุทรปราการ เขต2
โทรศัพท์: 0868954291
อีเมล์: yos2498@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 22 กุมภาพันธ์ 2561 09:15:53
ชื่อ: นางสาวกมลรัศม์ พลบุรี
รับผิดชอบ: สพป.ขอนแก่น เขต5
โทรศัพท์: 0813203802
อีเมล์: kkn5.sport@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 6 กรกฎาคม 2558 14:41:35
ชื่อ: นางศรีจันทร์ ทรายใจ
รับผิดชอบ: สพป.ลำปาง เขต1
โทรศัพท์: 0861925623
อีเมล์: srichan_2507@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2558 15:55:17
ชื่อ: ลลิดา ชาเรืองเดช
รับผิดชอบ: สพม.เขต 22 
โทรศัพท์: 0828358606
อีเมล์: lalida.nkp@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 25 กันยายน 2559 21:32:22
ชื่อ: นางสาวเพ็ญพรรณ กรึงไกร
รับผิดชอบ: สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2
โทรศัพท์: 081-364-3369
อีเมล์: penpun12@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 30 เมษายน 2555 13:05:24
ชื่อ: นันท์นภัส. รู้ทัน
รับผิดชอบ: สพม.เขต 1 
โทรศัพท์: 0851998157
อีเมล์: Nannapat_te@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 22 กันยายน 2556 20:09:10
ชื่อ: นางรุ่งฤดี หมั่นการ
รับผิดชอบ: สพป.บุรีรัมย์ เขต1
โทรศัพท์: 0819977508
อีเมล์: roong999@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 26 มิถุนายน 2557 10:54:37
ชื่อ: นายสมนึก ภูวศานต์
รับผิดชอบ: สพป.กาฬสินธุ์ เขต1
โทรศัพท์: 0986626711
อีเมล์: somnuek_poo@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 24 กุมภาพันธ์ 2560 16:25:36
ชื่อ: ลลิดา ชูชาติ
รับผิดชอบ: สพม.เขต 5 
โทรศัพท์: 0828358606
อีเมล์: lalida.nkp@gmail.om
วันที่ลงทะเบียน: 29 มิถุนายน 2560 13:08:51
ชื่อ: นางจันทณา ช่วยชนะ
รับผิดชอบ: สพม.เขต 14 
โทรศัพท์: 0816774843
อีเมล์: chantana09@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 26 ตุลาคม 2556 10:58:14
ชื่อ: นางสาวสิริภัสสร พรหมแก้ว
รับผิดชอบ: สพป.ปัตตานี เขต3
โทรศัพท์: 0807820561
อีเมล์: siriphatson0561@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 29 กรกฎาคม 2556 18:15:10
ชื่อ: นางสิริพร วิลาศรี
รับผิดชอบ: สพม.เขต 22 
โทรศัพท์: 0636296389
อีเมล์: nidwilasri09@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2556 13:18:12
ชื่อ: นางบุญเอื้อ หอประเดิมอนุสรณ์
รับผิดชอบ: สพม.เขต 15 
โทรศัพท์: 0896534200
อีเมล์: boon_va@yahoo.co.th
วันที่ลงทะเบียน: 26 ตุลาคม 2556 10:58:28
ชื่อ: นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ
รับผิดชอบ: สพป.เชียงใหม่ เขต4
โทรศัพท์: 084-7751225
อีเมล์: noi6478@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 13 กุมภาพันธ์ 2556 12:45:32
ชื่อ: นายพิพัฒน์ ใจภักดี
รับผิดชอบ: สพป.แพร่ เขต1
โทรศัพท์: 0876768468
อีเมล์: ppandps@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 18 ตุลาคม 2559 16:16:47
ชื่อ: นายบุญชม ยะแสง
รับผิดชอบ: สพป.เชียงราย เขต4
โทรศัพท์: 0821931530
อีเมล์: yasaeng@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 25 กรกฎาคม 2560 14:42:38
ชื่อ: นายธนพล แสนยานุภาพ
รับผิดชอบ: สพป.ระยอง เขต1
โทรศัพท์: 0923273741
อีเมล์: tanaploy58@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 27 สิงหาคม 2556 10:29:52
ชื่อ: นางนิภา กิตติพลจักร
รับผิดชอบ: สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3
โทรศัพท์: 0840517495
อีเมล์: pangpon_juk@hotmail.co.th
วันที่ลงทะเบียน: 24 ตุลาคม 2556 11:19:49
ชื่อ: นางคณาพร สาครเสถียรกุล
รับผิดชอบ: สพป.กาญจนบุรี เขต2
โทรศัพท์: 089-8362032
อีเมล์: tipkana@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 28 มิถุนายน 2560 08:36:12
ทั้งหมด 346 รายการ 1 / 18
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู