กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (509)
ภาคเหนือ (2,381)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10,894)
ภาคกลาง (4,329)
ภาคตะวันออก (1,465)
ภาคตะวันตก (1,425)
ภาคใต้ (1,830)
    กระบี่ (60)
    ชุมพร (244)
    ตรัง (131)
    นครศรีธรรมราช (273)
    นราธิวาส (51)
    ปัตตานี (51)
    พังงา (19)
    พัทลุง (196)
    ภูเก็ต (10)
    ยะลา (47)
    ระนอง (60)
    สงขลา (218)
    สตูล (49)
    สุราษฎร์ธานี (421)

รวม 22,833 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 17/8/2562
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 14 สิงหาคม 2562 13:19:59
2   วัดแหลมไผ่
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 9 สิงหาคม 2562 11:40:00
3   วัดปากน้ำละแม
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 30 กรกฎาคม 2562 10:50:45
4   บ้านโคกเจริญ
พังงา
สพป.พังงา เขต1 26 กรกฎาคม 2562 10:52:03
5   โรงเรียนวัดอินทนิน
พังงา
สพป.พังงา เขต1 25 กรกฎาคม 2562 20:08:20
6   บ้านห้วยไผ่
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 17 กรกฎาคม 2562 12:44:43
7   โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 10 กรกฎาคม 2562 11:02:57
8   โรงเรียนวัดไตรรัตนากร
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 2 กรกฎาคม 2562 14:25:42
9   โรงเรียนบ้านท่าน้อย
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 24 มิถุนายน 2562 10:38:44
10   โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 14 มิถุนายน 2562 12:23:02
11   บ้านคลองลำปริง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 13 มิถุนายน 2562 13:44:56
12   โรงเรียนวัดชลคราม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 11 มิถุนายน 2562 10:45:37
13   โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง
สงขลา
สพป.สงขลา เขต1 8 มิถุนายน 2562 11:32:29
14   โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 7 มิถุนายน 2562 04:58:03
15   บ้านหนองนายขุ้ย
สงขลา
สพป.สงขลา เขต2 2 มิถุนายน 2562 00:28:07
16   โรงเรียนบ้านศรีธนู
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 29 พฤษภาคม 2562 11:30:16
17   วัดท่าทอง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 27 พฤษภาคม 2562 10:02:34
18   โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2562 17:39:10
19   โรงเรียนวัดสันติวราราม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2562 10:37:04
20   โรงเรียนวัดกะโสม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 21 พฤษภาคม 2562 12:28:28
21   โรงเรียนบ้านน้ำฉา
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 17 พฤษภาคม 2562 11:05:53
22   โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 11 พฤษภาคม 2562 13:57:04
23   โรงเรียนบ้านเทพราช
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 8 พฤษภาคม 2562 12:00:06
24   โรงเรียนบ้านควนยาง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 26 เมษายน 2562 13:36:46
25   โรงเรียนวัดนอก
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 11 เมษายน 2562 13:30:39
26   โรงเรียนวัดลอน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 15 มีนาคม 2562 14:53:24
27   โรงเรียนเกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี
สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 25 มกราคม 2562 13:42:07
28   บ้านหนองเรียน
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 29 พฤศจิกายน 2561 14:17:49
29   โรงเรียนวัดใหม่
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 13 กันยายน 2561 21:46:42
30   บ้านสามแยกจำปา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 4 กันยายน 2561 10:28:44
31   วัดสระแก้ว
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 31 สิงหาคม 2561 20:59:39
32   ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 31 สิงหาคม 2561 14:24:29
33   โรงเรียนบ้านกลาง
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 28 สิงหาคม 2561 10:33:55
34   โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 22 สิงหาคม 2561 18:21:11
35   นิคมพัฒนาผัง ๖ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล)
สตูล
สพป.สตูล เขต5 17 สิงหาคม 2561 16:14:31
36   บ้านทุ่งโป๊ะ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 สิงหาคม 2561 15:19:45
37   โรงเรียนบ้านหินดาด
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 15 สิงหาคม 2561 14:20:15
38   โรงเรียนบ้านท่าไทร
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 8 สิงหาคม 2561 11:31:27
39   โรงเรียนบ้านวังบวบ
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 6 สิงหาคม 2561 10:42:06
40   โรงเรียนบ้านแหลมหอย
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 3 สิงหาคม 2561 13:30:52
41   บ้านโก้งโค้ง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 3 สิงหาคม 2561 11:23:22
42   โรงเรียนบ้านควนโตน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 3 สิงหาคม 2561 10:29:10
43   โรงเรียนวัดบุญบันเทิง
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 3 สิงหาคม 2561 08:04:27
44   โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
สุราษฎร์ธานี
สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 15 มิถุนายน 2561 13:26:58
45   โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต2 12 มิถุนายน 2561 09:13:48
46   โรงเรียนวัดควนเผยอ
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 11 มิถุนายน 2561 09:34:40
47   โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 6 มิถุนายน 2561 12:34:50
48   โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 27 พฤษภาคม 2561 09:51:01
49   โรงเรียนวัดบ่อมะปริง
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 26 พฤษภาคม 2561 20:33:31
50   โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
สุราษฎร์ธานี
สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 25 พฤษภาคม 2561 11:57:48


ทั้งหมด 1,830 รายการ 1 / 37
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู