กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (481)
ภาคเหนือ (2,420)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10,783)
ภาคกลาง (4,389)
ภาคตะวันออก (1,456)
ภาคตะวันตก (1,428)
ภาคใต้ (1,835)
    กระบี่ (65)
    ชุมพร (246)
    ตรัง (130)
    นครศรีธรรมราช (276)
    นราธิวาส (52)
    ปัตตานี (52)
    พังงา (17)
    พัทลุง (195)
    ภูเก็ต (10)
    ยะลา (47)
    ระนอง (66)
    สงขลา (216)
    สตูล (49)
    สุราษฎร์ธานี (414)

รวม 22,792 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 25/4/2562
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดนอก (สุราษฎร์ธานี)
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 11 เมษายน 2562 13:30:39
2   โรงเรียนวัดลอน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 15 มีนาคม 2562 14:53:24
3   โรงเรียนเกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี
สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 25 มกราคม 2562 13:42:07
4   บ้านหนองเรียน
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 29 พฤศจิกายน 2561 14:17:49
5   โรงเรียนวัดใหม่
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 13 กันยายน 2561 21:46:42
6   บ้านสามแยกจำปา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 4 กันยายน 2561 10:28:44
7   วัดสระแก้ว
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 31 สิงหาคม 2561 20:59:39
8   ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 31 สิงหาคม 2561 14:24:29
9   โรงเรียนบ้านกลาง
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 28 สิงหาคม 2561 10:33:55
10   โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 22 สิงหาคม 2561 18:21:11
11   โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 21 สิงหาคม 2561 16:35:28
12   นิคมพัฒนาผัง ๖ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล)
สตูล
สพป.สตูล เขต1 17 สิงหาคม 2561 16:14:31
13   บ้านทุ่งโป๊ะ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 สิงหาคม 2561 15:19:45
14   โรงเรียนบ้านหินดาด
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 15 สิงหาคม 2561 14:20:15
15   โรงเรียนบ้านท่าไทร
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 8 สิงหาคม 2561 11:31:27
16   โรงเรียนบ้านวังบวบ
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 6 สิงหาคม 2561 10:42:06
17   บ้านแหลมหอย
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 3 สิงหาคม 2561 13:30:52
18   บ้านโก้งโค้ง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 3 สิงหาคม 2561 11:23:22
19   โรงเรียนบ้านควนโตน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 3 สิงหาคม 2561 10:29:10
20   โรงเรียนวัดบุญบันเทิง
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 3 สิงหาคม 2561 08:04:27
21   โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
สุราษฎร์ธานี
สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 15 มิถุนายน 2561 13:26:58
22   โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต2 12 มิถุนายน 2561 09:13:48
23   โรงเรียนวัดควนเผยอ
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 11 มิถุนายน 2561 09:34:40
24   โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 6 มิถุนายน 2561 12:34:50
25   โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 27 พฤษภาคม 2561 09:51:01
26   โรงเรียนวัดบ่อมะปริง
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 26 พฤษภาคม 2561 20:33:31
27   โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
สุราษฎร์ธานี
สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 25 พฤษภาคม 2561 11:57:48
28   โรงเรียนบ้านท้องนายปาน
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 18 พฤษภาคม 2561 11:50:10
29   โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 พฤษภาคม 2561 10:17:28
30   วัดถ้ำเขาล้าน
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 14 พฤษภาคม 2561 11:52:30
31   โรงเรียนพัทลุง
พัทลุง
สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 14 พฤษภาคม 2561 09:26:58
32   โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 10 พฤษภาคม 2561 13:36:48
33   โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 พฤษภาคม 2561 12:39:43
34   โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3
สตูล
สพป.สตูล เขต1 30 กันยายน 2560 14:03:21
35   โรงเรียนบ้านบางสาน
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 29 กันยายน 2560 16:47:46
36   โรงเรียนบ้านยวนโปะ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 28 กันยายน 2560 09:36:54
37   โรงเรียนวัดธัญญาราม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 26 กันยายน 2560 13:59:18
38   โรงเรียนบ้านควนไทรงาม
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 25 กันยายน 2560 14:10:23
39   โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต1 23 กันยายน 2560 12:51:21
40   โรงเรียนบ้านทุ่ง
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต1 22 กันยายน 2560 11:08:27
41   โรงเรียนบ้านท่าข้าม
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต1 19 กันยายน 2560 11:55:30
42   โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 19 กันยายน 2560 10:06:55
43   โรงเรียนบ้านควนมหาชัย
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 กันยายน 2560 08:42:39
44   บางเดือนสถิตย์พิทยาคม
สุราษฎร์ธานี
สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 30 มิถุนายน 2560 21:50:47
45   โรงเรียนวัดวังหีบ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 มิถุนายน 2560 17:33:14
46   โรงเรียนวัดก้างปลา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 มิถุนายน 2560 10:24:26
47   โรงเรียนวัดควนสระบัว
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 29 มิถุนายน 2560 17:02:54
48   โรงเรียนบ้านโคกงู
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต2 29 มิถุนายน 2560 14:32:56
49   โรงเรียนบ้านกันละ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 28 มิถุนายน 2560 15:11:16
50   บ้านควนเงิน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 28 มิถุนายน 2560 14:18:02


ทั้งหมด 1,835 รายการ 1 / 37
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู