การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
101   โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา)
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 7 กันยายน 2558 16:10:40
102   โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 7 กันยายน 2558 11:25:23
103   โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 7 กันยายน 2558 10:28:37
104   โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 6 กันยายน 2558 18:45:25
105   โรงเรียนวัดหนองกระบอก
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 4 กันยายน 2558 12:36:33
106   โรงเรียนวัดนพคุณทอง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 4 กันยายน 2558 10:48:38
107   โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 4 กันยายน 2558 09:05:26
108   โรงเรียนบ้านหนองบัว
ตราด
สพป.ตราด เขต1 2 กันยายน 2558 14:47:02
109   โรงเรียนบ้านบางปรง
ตราด
สพป.ตราด เขต1 1 กันยายน 2558 12:25:38
110   โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 1 กันยายน 2558 09:50:20
111   โรงเรียนบ้านสีระมัน
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 30 สิงหาคม 2558 14:46:30
112   โรงเรียนบ้านท่ากระดาน(ฉะเชิงเทรา)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 30 สิงหาคม 2558 10:35:07
113   โรงเรียนคลองยางนุสรณ์
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต2 27 สิงหาคม 2558 12:14:33
114   โรงเรียนบ้านนาเกลือ
ตราด
สพป.ตราด เขต1 26 สิงหาคม 2558 14:18:04
115   โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 26 สิงหาคม 2558 10:31:35
116   โรงเรียนบ้านวังหิน (มั่นภักดีอุปถัมภ์)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 25 สิงหาคม 2558 13:48:01
117   โรงเรียนวัดพงษาราม
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 25 สิงหาคม 2558 11:07:08
118   โรงเรียนวัดตาพลาย
ตราด
สพป.ตราด เขต1 24 สิงหาคม 2558 15:05:13
119   โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 21 สิงหาคม 2558 09:44:00
120   โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
ชลบุรี
สพม.เขต 18 ชลบุรี 20 สิงหาคม 2558 17:49:00
121   โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต2 20 สิงหาคม 2558 10:22:49
122   โรงเรียนวัดห้วงโสม
ตราด
สพป.ตราด เขต1 20 สิงหาคม 2558 09:48:16
123   โรงเรียนบ้านปะเดา
ตราด
สพป.ตราด เขต1 19 สิงหาคม 2558 14:34:11
124   โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 17 สิงหาคม 2558 14:28:54
125   โรงเรียนวัดคลองขุด
ตราด
สพป.ตราด เขต1 15 มิถุนายน 2558 10:55:16
126   โรงเรียนวัดบางปรือ
ตราด
สพป.ตราด เขต1 15 มิถุนายน 2558 10:27:02
127   โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 12 มิถุนายน 2558 20:04:39
128   โรงเรียนวัดชากหมาก
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 11 มิถุนายน 2558 18:26:40
129   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา83(บ้านห้วยโจด)
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต2 10 มิถุนายน 2558 10:24:55
130   โรงเรียนวัดหนองพะวา
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 9 มิถุนายน 2558 15:05:12
131   โรงเรียนสนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 9 มิถุนายน 2558 11:30:56
132   โรงเรียนบ้านท่าตูม
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 5 มิถุนายน 2558 13:55:48
133   โรงเรียนบ้านแหลมไผ่
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 4 มิถุนายน 2558 13:58:03
134   โรงเรียนบ้านโขดทราย
ตราด
สพป.ตราด เขต1 28 พฤษภาคม 2558 10:11:03
135   โรงเรียนบ้านลุงพลู
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 26 พฤษภาคม 2558 22:05:24
136   โรงเรียนบ้านหนองระหาน (สามัคคีพลาคาร)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 25 พฤษภาคม 2558 14:41:08
137   โรงเรียนวัดเเหลมกลัด
ตราด
สพป.ตราด เขต1 25 พฤษภาคม 2558 13:38:44
138   โรงเรียนบ้านคลองพร้าว
ตราด
สพป.ตราด เขต1 19 พฤษภาคม 2558 11:24:45
139   โรงเรียนสียัดพัฒนา
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 15 กันยายน 2557 20:11:48
140   โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 15 กันยายน 2557 11:11:36
141   โรงเรียนวัดหนองสีงา(ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 09:54:30
142   โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
ตราด
สพป.ตราด เขต1 15 กันยายน 2557 09:35:45
143   โรงเรียนวัดสะแกงาม (จีระศฤงฆ์อุทิศ)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 15 กันยายน 2557 09:22:00
144   โรงเรียนวัดวังหินฯ
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 14 กันยายน 2557 16:36:18
145   โรงเรียนบ้านยางระหง
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 14 กันยายน 2557 13:22:52
146   โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
ชลบุรี
สพม.เขต 18 ชลบุรี 12 กันยายน 2557 14:22:23
147   โรงเรียนวัดเนินสูง(จันทบุรี)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 12 กันยายน 2557 11:28:54
148   โรงเรียนวัดหนองไทร
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 12 กันยายน 2557 08:09:44
149   โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส(บุญประชานุกูล)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 11 กันยายน 2557 15:04:51
150   โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 กันยายน 2557 14:13:12


ทั้งหมด 1,456 รายการ 3 / 30
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู