กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (481)
ภาคเหนือ (2,420)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10,783)
ภาคกลาง (4,389)
    กำแพงเพชร (375)
    ชัยนาท (181)
    นครนายก (66)
    นครปฐม (270)
    นครสวรรค์ (372)
    พระนครศรีอยุธยา (327)
    พิจิตร (283)
    พิษณุโลก (276)
    เพชรบูรณ์ (519)
    ลพบุรี (252)
    สมุทรสงคราม (82)
    สมุทรสาคร (111)
    สระบุรี (175)
    สิงห์บุรี (111)
    สุโขทัย (253)
    สุพรรณบุรี (352)
    อ่างทอง (160)
    อุทัยธานี (224)
ภาคตะวันออก (1,456)
ภาคตะวันตก (1,428)
ภาคใต้ (1,835)

รวม 22,792 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 25/4/2562
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   บ้านทุ่งทอง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 เมษายน 2562 15:40:22
2   กระทุ่มราย(วิบูลย์วิทยาคม)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 21 มีนาคม 2562 21:12:15
3   บ้านบ่อน้ำ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 13 มีนาคม 2562 09:24:07
4   บ้านโคกกลาง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 7 มีนาคม 2562 09:33:00
5   โรงเรียนบ้านหนองไทร
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 6 มีนาคม 2562 08:51:59
6   โรงเรียนบ้านคลอง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 5 มีนาคม 2562 13:19:22
7   โรงเรียนวัดหอกลอง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 4 มีนาคม 2562 22:34:02
8   บ้านหนองไผ่
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:24
9   ห้วยยาวพิทยาคม
พิจิตร
สพม.เขต 41 พิจิตร 25 กุมภาพันธ์ 2562 10:20:57
10   บ้านใหม่วารีเย็น
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 31 มกราคม 2562 16:41:25
11   โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต5 7 ธันวาคม 2561 13:40:12
12   โรงเรียนวัดสว่าง
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 15 กันยายน 2561 16:43:01
13   โรงเรียนวัดโพธิวงษ์
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 15 กันยายน 2561 10:20:38
14   บ่อยางวิทยา
อุทัยธานี
สพม.เขต 42 อุทัยธานี 14 กันยายน 2561 17:32:50
15   โรงเรียนวัดโบสถ์
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 14 กันยายน 2561 13:45:55
16   บ้านโคกวังสาร
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 14 กันยายน 2561 09:35:44
17   โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 26 สิงหาคม 2561 08:26:36
18   บ้านปากรอง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 22 สิงหาคม 2561 23:06:28
19   โรงเรียนบ้านห้วยโป้
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 20 สิงหาคม 2561 19:33:35
20   บ้านซับสามัคคี
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 14 สิงหาคม 2561 15:34:08
21   วัดท่าล้อ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 14 สิงหาคม 2561 12:57:07
22   วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 14 สิงหาคม 2561 11:05:43
23   โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
กำแพงเพชร
สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 8 สิงหาคม 2561 09:46:12
24   โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 7 สิงหาคม 2561 10:19:53
25   โรงเรียนวัดไทรงาม
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 สิงหาคม 2561 15:26:03
26   โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2561 15:19:34
27   โรงบ้านถ้ำมงคลชัย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2561 12:54:25
28   โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 14 มิถุนายน 2561 12:58:04
29   โรงเรียนวัดโคกกรวด
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 12 มิถุนายน 2561 12:42:49
30   โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 11 มิถุนายน 2561 19:00:13
31   โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 8 มิถุนายน 2561 13:57:37
32   โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขสาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 มิถุนายน 2561 11:36:19
33   โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 8 มิถุนายน 2561 11:08:00
34   โรงเรียนบ้านคลองมดแดงสาขาป่าคา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 13:29:49
35   โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 13:13:55
36   โรงเรียนบ้านหนองบอน
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 12:55:07
37   โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 10:48:48
38   โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 10:10:06
39   โรงเรียนบ้านคลองเเขยง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 09:47:02
40   พิบูลวิทยาคาร
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 6 มิถุนายน 2561 22:01:09
41   โรงเรียนบ้านชุมนาก
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 6 มิถุนายน 2561 16:29:09
42   โรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต5 30 พฤษภาคม 2561 17:49:53
43   โรงเรียนบ้านบุ่งเข้
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 28 พฤษภาคม 2561 15:06:25
44   โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 28 พฤษภาคม 2561 14:01:28
45   โรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์)
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 18 พฤษภาคม 2561 13:41:42
46   โรงเรียนบ้านเขาคลัง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 27 กันยายน 2560 22:56:11
47   โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 27 กันยายน 2560 13:27:00
48   โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 25 กันยายน 2560 13:27:29
49   โรงเรียนบ้านน้ำตาก
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 20 กันยายน 2560 13:12:01
50   โรงเรียนวัดตาคลี (นิปุณทองคำประชาสรรค์)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 19 กันยายน 2560 11:38:44


ทั้งหมด 4,389 รายการ 1 / 88
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู