กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (513)
ภาคเหนือ (2,355)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10,914)
ภาคกลาง (4,324)
    กำแพงเพชร (362)
    ชัยนาท (183)
    นครนายก (65)
    นครปฐม (270)
    นครสวรรค์ (369)
    พระนครศรีอยุธยา (323)
    พิจิตร (262)
    พิษณุโลก (271)
    เพชรบูรณ์ (528)
    ลพบุรี (239)
    สมุทรสงคราม (81)
    สมุทรสาคร (111)
    สระบุรี (177)
    สิงห์บุรี (110)
    สุโขทัย (243)
    สุพรรณบุรี (350)
    อ่างทอง (157)
    อุทัยธานี (223)
ภาคตะวันออก (1,468)
ภาคตะวันตก (1,423)
ภาคใต้ (1,829)

รวม 22,826 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 21/11/2562
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   วัดคุ้งยาง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 25 กันยายน 2562 13:27:22
2   โรงเรียนบ้านหนองหมู
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 กันยายน 2562 18:15:04
3   โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 กันยายน 2562 10:33:43
4   บ้านน้ำผึ้ง "วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์"
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 11 กันยายน 2562 16:25:44
5   บ้านน้ำขียว
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 11 กันยายน 2562 13:23:49
6   โรงเรียนบ้านนาวังแหน
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 7 กันยายน 2562 16:55:10
7   โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 3 กันยายน 2562 15:33:28
8   บ้านหนองมะเกลือ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 23 สิงหาคม 2562 13:46:51
9   โรงเรียนวังดอกไม้
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 5 สิงหาคม 2562 12:58:58
10   บ้านดงวิทยา
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 27 กรกฎาคม 2562 13:27:18
11   บ้านไร่ประชาสรรค์
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 มิถุนายน 2562 11:06:58
12   โรงเรียนวัดหนองเสือ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 มิถุนายน 2562 10:22:30
13   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 มิถุนายน 2562 10:05:21
14   โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2562 16:44:49
15   โรงเรียนบ้านสระเกษ
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 14 มิถุนายน 2562 13:29:32
16   บ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 14 มิถุนายน 2562 09:45:56
17   โรงเรียนวัดบ้านดง
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2562 11:20:35
18   บ้านวังปลา
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 มิถุนายน 2562 11:10:55
19   โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 12 มิถุนายน 2562 19:42:38
20   โรงเรียนบ้านกกโอ
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 12 มิถุนายน 2562 16:19:25
21   บ้านทุ่งโพธิ์
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 12 มิถุนายน 2562 11:04:07
22   โรงเรียนบ้านกลาง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 12 มิถุนายน 2562 10:32:10
23   โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 11 มิถุนายน 2562 15:22:39
24   โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 11 มิถุนายน 2562 12:42:29
25   โรงเรียนวัดดาวคะนอง
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 7 มิถุนายน 2562 21:54:47
26   โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
นครสวรรค์
สพม.เขต 42 นครสวรรค์ 7 มิถุนายน 2562 10:11:41
27   โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 6 มิถุนายน 2562 10:12:15
28   โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 27 พฤษภาคม 2562 08:03:04
29   วัดคลองงิ้ว
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 23 พฤษภาคม 2562 15:14:39
30   โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 19 พฤษภาคม 2562 11:12:59
31   โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 15 พฤษภาคม 2562 10:48:02
32   โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 11 พฤษภาคม 2562 12:11:29
33   โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 5 พฤษภาคม 2562 16:26:29
34   วัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 พฤษภาคม 2562 10:54:15
35   บ้านทุ่งทอง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 เมษายน 2562 15:40:22
36   โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 13 มีนาคม 2562 09:24:07
37   บ้านโคกกลาง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 7 มีนาคม 2562 09:33:00
38   โรงเรียนบ้านหนองไทร
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 6 มีนาคม 2562 08:51:59
39   โรงเรียนบ้านคลอง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 5 มีนาคม 2562 13:19:22
40   โรงเรียนวัดหอกลอง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 4 มีนาคม 2562 22:34:02
41   บ้านหนองไผ่
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:24
42   ห้วยยาวพิทยาคม
พิจิตร
สพม.เขต 41 พิจิตร 25 กุมภาพันธ์ 2562 10:20:57
43   บ้านใหม่วารีเย็น
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 31 มกราคม 2562 16:41:25
44   โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต5 7 ธันวาคม 2561 13:40:12
45   โรงเรียนวัดสว่าง
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 15 กันยายน 2561 16:43:01
46   โรงเรียนวัดโพธิวงษ์
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 15 กันยายน 2561 10:20:38
47   บ่อยางวิทยา
อุทัยธานี
สพม.เขต 42 อุทัยธานี 14 กันยายน 2561 17:32:50
48   โรงเรียนวัดโบสถ์
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 14 กันยายน 2561 13:45:55
49   บ้านโคกวังสาร
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 14 กันยายน 2561 09:35:44
50   บ้านปากรอง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 22 สิงหาคม 2561 23:06:28


ทั้งหมด 4,324 รายการ 1 / 87
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู