กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (481)
ภาคเหนือ (2,420)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10,779)
    กาฬสินธุ์ (501)
    ขอนแก่น (747)
    ชัยภูมิ (615)
    นครพนม (432)
    นครราชสีมา (1,135)
    บึงกาฬ (182)
    บุรีรัมย์ (893)
    มหาสารคาม (610)
    มุกดาหาร (64)
    ยโสธร (395)
    ร้อยเอ็ด (669)
    เลย (348)
    ศรีสะเกษ (455)
    สกลนคร (635)
    สุรินทร์ (731)
    หนองคาย (255)
    หนองบัวลำภู (329)
    อำนาจเจริญ (124)
    อุดรธานี (766)
    อุบลราชธานี (893)
ภาคกลาง (4,388)
ภาคตะวันออก (1,456)
ภาคตะวันตก (1,428)
ภาคใต้ (1,835)

รวม 22,787 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 25/4/2562
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ->จังหวัดนครพนม
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านนาเชือก
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 23:37:53
2   โรงเรียนบ้านนาสะเดา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 23:25:23
3   โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 22:56:58
4   โรงเรียนบ้านนาขาม
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 22:44:49
5   โรงเรียนบ้านหนองแสง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 22:04:54
6   โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 21:26:20
7   บ้านนาหนาด
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 21:24:56
8   โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 21:21:19
9   บ้านดงมะเอก
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 21:09:27
10   โรงเรียนบ้านคำเม็ก
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:56:33
11   บ้านดอนดู่
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:47:39
12   บ้านโพนทัน
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:20:36
13   บ้านนาหลวง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:14:08
14   บ้านจอมมณี
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:13:10
15   บ้านจรุกเตย
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:06:16
16   บ้านทรายมูลคำผักแพว
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 19:50:53
17   โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 19:44:20
18   นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 19:35:00
19   ชุมชนนามนวิทยาคาร
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 19:05:03
20   โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 18:37:25
21   โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 17:16:01
22   บ้านหนองกกคูณ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 16:59:14
23   โรงเรียนบ้านวังโพธิ์
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 16:58:12
24   โรงเรียนบ้านคับพวง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 16:30:31
25   โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 15:51:21
26   โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 14:59:24
27   โรงเรียนบ้านปากบัง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 14:00:35
28   บ้านหนองหอยคำอ้อม
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 13:09:15
29   โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณประสาทศิลป์)
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 12:27:17
30   โรงเรียนบ้านนามะเขือ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 11:06:11
31   บ้านดอนขาว
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 10:11:52
32   โรงเรียนบ้านดอนขาว
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 09:39:44
33   โรงเรียนบ้านดงติ้ว
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 07:27:47
34   บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 14 กันยายน 2561 13:19:19
35   ศรีโพนทองวิทยา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 14 กันยายน 2561 11:58:12
36   โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 22 สิงหาคม 2561 11:20:21
37   รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 20 สิงหาคม 2561 08:58:37
38   โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 14 สิงหาคม 2561 15:12:54
39   โรงเรียนบ้านหนองแซง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 14 สิงหาคม 2561 09:54:13
40   โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 มิถุนายน 2561 09:54:31
41   โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 14 มิถุนายน 2561 11:25:56
42   โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 14 มิถุนายน 2561 10:29:47
43   โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 13 มิถุนายน 2561 15:18:13
44   โรงเรียนบ้านดงป่ายูง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 12 มิถุนายน 2561 14:51:39
45   โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 12 มิถุนายน 2561 14:29:42
46   โรงเรียนบ้านดงยอ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2561 15:14:21
47   โรงเรียนบ้านนางาม (นครพนม)
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2561 10:18:07
48   โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 8 มิถุนายน 2561 12:49:06
49   โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 2 มิถุนายน 2561 13:16:51
50   โรงเรียนบ้านนาคำ(ตำบลน้ำก่ำ)
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 28 กันยายน 2560 13:11:51


ทั้งหมด 432 รายการ 1 / 9
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู