กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (506)
ภาคเหนือ (2,374)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10,877)
    กาฬสินธุ์ (500)
    ขอนแก่น (811)
    ชัยภูมิ (609)
    นครพนม (475)
    นครราชสีมา (1,126)
    บึงกาฬ (187)
    บุรีรัมย์ (892)
    มหาสารคาม (597)
    มุกดาหาร (64)
    ยโสธร (391)
    ร้อยเอ็ด (671)
    เลย (348)
    ศรีสะเกษ (455)
    สกลนคร (631)
    สุรินทร์ (726)
    หนองคาย (254)
    หนองบัวลำภู (324)
    อำนาจเจริญ (124)
    อุดรธานี (801)
    อุบลราชธานี (891)
ภาคกลาง (4,328)
ภาคตะวันออก (1,462)
ภาคตะวันตก (1,424)
ภาคใต้ (1,825)

รวม 22,796 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 16/7/2562
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ->จังหวัดนครพนม
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 9 กรกฎาคม 2562 09:07:38
2   โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 25 มิถุนายน 2562 11:18:03
3   โรงเรียนบ้านโนนสังข์
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 17 มิถุนายน 2562 16:20:08
4   โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 มิถุนายน 2562 21:49:40
5   โรงเรียนบ้านน้อยใต้
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 มิถุนายน 2562 18:01:01
6   โรงเรียนบ้านดงอินำ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 14 มิถุนายน 2562 19:21:24
7   บ้านห้วยไหล่
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 14 มิถุนายน 2562 15:48:51
8   โรงเรียนบ้านดงยอ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 14 มิถุนายน 2562 14:50:24
9   โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 14 มิถุนายน 2562 14:37:54
10   โรงเรียนบ้านหนองจันทน์
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 14 มิถุนายน 2562 13:22:31
11   โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 14 มิถุนายน 2562 13:11:35
12   บ้านนาป่งคอง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 13 มิถุนายน 2562 14:34:59
13   โรงเรียนบ้านนาโสก
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 13 มิถุนายน 2562 14:09:54
14   บ้านหนองดินแดง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 13 มิถุนายน 2562 14:00:20
15   โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 13 มิถุนายน 2562 11:18:54
16   บ้านศรีธน
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 13 มิถุนายน 2562 07:24:24
17   บ่อดอกซ้อนท่าวัด
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 12 มิถุนายน 2562 15:40:33
18   บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 12 มิถุนายน 2562 15:16:19
19   โรงเรียนบ้านเหิบ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 12 มิถุนายน 2562 14:11:23
20   ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2562 14:16:17
21   บ้านแสนพันหมันหย่อน
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2562 14:08:16
22   โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2562 13:00:50
23   โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2562 12:44:39
24   บ้านกุงโกน
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2562 11:51:25
25   โรงเรียนบ้านวังยาง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 15:41:37
26   โรงเรียนบ้านนายอ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 13:23:02
27   บ้านโสกแมว
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 12:12:55
28   โรงเรียนบ้านโคกสูง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 11:04:20
29   โรงเรียนบ้านนาสีนวล
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 08:42:29
30   โรงเรียนบ้านกล้วย
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 9 มิถุนายน 2562 08:20:24
31   โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 8 มิถุนายน 2562 23:55:38
32   โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 8 มิถุนายน 2562 14:56:01
33   โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 21:26:23
34   บ้านสว่างสำราญ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 11:36:52
35   บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:42:13
36   โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:36:59
37   โรงเรียนบ้านวังสิม
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:31:02
38   โรงเรียนบ้านโพนแพง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 6 มิถุนายน 2562 15:16:28
39   โรงเรียนบ้านหนองบัว
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 6 มิถุนายน 2562 15:10:28
40   บ้านโนนสวรรค์
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 6 มิถุนายน 2562 04:44:16
41   โรงเรียนบ้านนาบั่ว
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 5 มิถุนายน 2562 12:49:21
42   โรงเรียนบ้านนาบั่ว
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 5 มิถุนายน 2562 12:40:10
43   โรงเรียนบ้านดงบาก
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 5 มิถุนายน 2562 11:34:16
44   บ้านหนองห้าง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 4 มิถุนายน 2562 15:12:55
45   บ้านนาขามส้มป่อย
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 4 มิถุนายน 2562 10:16:41
46   โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 9 พฤษภาคม 2562 20:48:29
47   โรงเรียนบ้านนาเชือก
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 23:37:53
48   โรงเรียนบ้านนาสะเดา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 23:25:23
49   โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 22:56:58
50   โรงเรียนบ้านนาขาม
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 22:44:49


ทั้งหมด 475 รายการ 1 / 10
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู