กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (513)
ภาคเหนือ (2,355)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10,914)
    กาฬสินธุ์ (502)
    ขอนแก่น (808)
    ชัยภูมิ (610)
    นครพนม (491)
    นครราชสีมา (1,129)
    บึงกาฬ (186)
    บุรีรัมย์ (892)
    มหาสารคาม (597)
    มุกดาหาร (64)
    ยโสธร (391)
    ร้อยเอ็ด (670)
    เลย (347)
    ศรีสะเกษ (458)
    สกลนคร (633)
    สุรินทร์ (728)
    หนองคาย (257)
    หนองบัวลำภู (322)
    อำนาจเจริญ (124)
    อุดรธานี (812)
    อุบลราชธานี (893)
ภาคกลาง (4,324)
ภาคตะวันออก (1,468)
ภาคตะวันตก (1,423)
ภาคใต้ (1,829)

รวม 22,826 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 21/11/2562
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   ท่านางแนววิทยายน
ขอนแก่น
สพม.เขต 25 ขอนแก่น 30 ตุลาคม 2562 13:24:58
2   โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 14 ตุลาคม 2562 11:21:18
3   โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 11 ตุลาคม 2562 11:56:52
4   ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 19 กันยายน 2562 05:27:46
5   โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 16 กันยายน 2562 00:00:27
6   บ้านนาประดู่
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต5 15 กันยายน 2562 21:55:57
7   โรงเรียนหนองแซงวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2562 21:25:00
8   โรงเรียนบ้านดงสวาง
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 15 กันยายน 2562 16:33:17
9   โพนสิมอนุเคราะห์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 กันยายน 2562 16:32:35
10   โรงเรียนบ้านห้วยยาง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 กันยายน 2562 13:45:46
11   โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 14 กันยายน 2562 21:07:28
12   บ้านจำปา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 13 กันยายน 2562 16:12:59
13   บ้านยางชุมใหญ่
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 13 กันยายน 2562 13:41:26
14   โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 13 กันยายน 2562 12:38:06
15   ตานีวิทยา
สุรินทร์
สพม.เขต 1  12 กันยายน 2562 18:03:17
16   โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 8 กันยายน 2562 15:44:44
17   โรงเรียนหนองเม็กวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 6 กันยายน 2562 19:51:42
18   โรงเรียนวัดบ้านหนองกก
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต7 6 กันยายน 2562 14:23:37
19   โรงเรียนบ้านดอนดู่
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 4 กันยายน 2562 20:08:03
20   โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 4 กันยายน 2562 10:49:15
21   โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต7 2 กันยายน 2562 15:21:56
22   โคกนางามพิทยาสรรพ์
ขอนแก่น
สพม.เขต 25 ขอนแก่น 29 สิงหาคม 2562 17:46:45
23   โรงเรียนบ้านดงดารา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 29 สิงหาคม 2562 10:32:54
24   อุ่มเหม้าวิทยาคาร
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 28 สิงหาคม 2562 10:49:53
25   บ้านคำพอก
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 28 สิงหาคม 2562 10:10:12
26   โรงเรียนบ้านช้าง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 28 สิงหาคม 2562 09:27:59
27   โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 28 สิงหาคม 2562 08:57:04
28   โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 27 สิงหาคม 2562 14:06:00
29   โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 18:58:58
30   โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 14:59:32
31   บ้านนามนดงติ้ววิทยา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 14:36:22
32   บ้านขอนกองโพนทอง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 14:10:25
33   หนองสังข์ราษฎร์บำรุง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 11:50:16
34   บ้านนาทุ่งมั่ง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 10:57:43
35   บ้านเนินสะอาด
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 09:53:42
36   โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 24 สิงหาคม 2562 11:41:40
37   บ้านหนองผักแว่น
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 23 สิงหาคม 2562 14:07:31
38   โรงเรียนบ้านป่าดู่
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 21 สิงหาคม 2562 18:07:09
39   โรงเรียนบ้านท่าช่วง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 21 สิงหาคม 2562 15:37:28
40   โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 21 สิงหาคม 2562 13:12:46
41   โรงเรียนวิถีพุทธ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 21 สิงหาคม 2562 11:11:04
42   ศรีขวัญเมือง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 21 สิงหาคม 2562 10:33:50
43   โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 19 สิงหาคม 2562 11:28:05
44   โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 16 สิงหาคม 2562 12:54:51
45   โรงเรียนบ้านนาฮัง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 15 สิงหาคม 2562 14:07:04
46   โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 15 สิงหาคม 2562 11:31:07
47   โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 15 สิงหาคม 2562 09:46:04
48   บ้านคำบอน
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 14 สิงหาคม 2562 16:05:17
49   บ้านดอนนางคำ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 สิงหาคม 2562 16:15:26
50   วาริชภูมิพิทยาคาร
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 13 สิงหาคม 2562 12:37:34


ทั้งหมด 10,914 รายการ 1 / 219
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู