กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (478)
ภาคเหนือ (2,480)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10,644)
    กาฬสินธุ์ (501)
    ขอนแก่น (746)
    ชัยภูมิ (608)
    นครพนม (379)
    นครราชสีมา (1,107)
    บึงกาฬ (175)
    บุรีรัมย์ (892)
    มหาสารคาม (616)
    มุกดาหาร (72)
    ยโสธร (389)
    ร้อยเอ็ด (650)
    เลย (359)
    ศรีสะเกษ (458)
    สกลนคร (645)
    สุรินทร์ (735)
    หนองคาย (271)
    หนองบัวลำภู (341)
    อำนาจเจริญ (128)
    อุดรธานี (716)
    อุบลราชธานี (856)
ภาคกลาง (4,453)
ภาคตะวันออก (1,462)
ภาคตะวันตก (1,438)
ภาคใต้ (1,837)

รวม 22,792 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 23/9/2560
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านกเหาะ
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 22 กันยายน 2560 13:41:51
2   โรงเรียนนากอกวิทยาคาร
หนองบัวลำภู
สพม.เขต 19 หนองบัวลำภู 21 กันยายน 2560 11:00:16
3   โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 20 กันยายน 2560 11:10:55
4   โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 20 กันยายน 2560 08:48:55
5   โรงเรียนบ้านโคกกลาง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 19 กันยายน 2560 14:23:39
6   อ่างทองวิทยาคม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 19 กันยายน 2560 10:34:10
7   โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 18 กันยายน 2560 10:07:47
8   โรงเรียนบ้านหนองไฮ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 17 กันยายน 2560 20:26:14
9   โรงเรียนบ้านหนองออ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 17 กันยายน 2560 19:46:26
10   โรงเรียนบ้านหนองเม็ก (มุกดาหาร)
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 15 กันยายน 2560 20:52:44
11   โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 23:54:05
12   โรงเรียนบ้านหัวนาคำ
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 30 มิถุนายน 2560 20:46:07
13   โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 30 มิถุนายน 2560 20:07:30
14   โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ (นครราชสีมา)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 30 มิถุนายน 2560 15:44:07
15   โรงเรียนบ้านเวียยวิถีพุทธ
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 14:07:31
16   โรงเรียนบ้านดงพลอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 30 มิถุนายน 2560 13:56:50
17   โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 30 มิถุนายน 2560 13:50:08
18   โรงเรียนบ้านวังสวาบ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 30 มิถุนายน 2560 13:28:37
19   โรงเรียนบ้านโนนคอม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 30 มิถุนายน 2560 13:22:08
20   โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 30 มิถุนายน 2560 13:20:25
21   โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
สุรินทร์
สพม.  30 มิถุนายน 2560 13:16:24
22   โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:54:26
23   บ้านสว่าง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:52:08
24   โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:51:28
25   โคกนางามสามัคคี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:42:30
26   โรงเรียนบ้านห้วยยาง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 30 มิถุนายน 2560 11:39:16
27   โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 30 มิถุนายน 2560 11:17:49
28   โรงเรียนบ้านเขาวง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 30 มิถุนายน 2560 11:15:53
29   จตุรคามรังสรรค์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 30 มิถุนายน 2560 10:46:40
30   โรงเรียนเสลภูมิ
ร้อยเอ็ด
สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 30 มิถุนายน 2560 10:07:58
31   โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 30 มิถุนายน 2560 09:59:52
32   โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 30 มิถุนายน 2560 09:49:44
33   โรงเรียนบ้านนาเมือง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 29 มิถุนายน 2560 17:39:25
34   โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 29 มิถุนายน 2560 17:25:25
35   ก้องอุดมวิทยาคาร
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 16:48:00
36   โรงเรียนบ้านคูบ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 29 มิถุนายน 2560 16:24:45
37   โรงเรียนบ้านขนวน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 14:36:20
38   โรงเรียนแก่งนาขามสาม้คคี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 29 มิถุนายน 2560 14:34:55
39   โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 13:07:16
40   รร.บ้านเมืองที
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 29 มิถุนายน 2560 13:02:10
41   โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 29 มิถุนายน 2560 12:20:30
42   โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:59:59
43   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:58:09
44   โรงเรียนบ้านโนนงาม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:39:38
45   โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 11:19:19
46   โรงเรียนบ้านโนนเสลา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต4 29 มิถุนายน 2560 10:27:18
47   โรงเรียนบ้านหอย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 10:26:20
48   โนนสำราญหนองหญ้าขาว
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 10:16:38
49   โรงเรียนบ้านโนนลาน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 09:53:04
50   โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 29 มิถุนายน 2560 09:41:39


ทั้งหมด 10,644 รายการ 1 / 213
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู