กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (481)
ภาคเหนือ (2,420)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10,783)
    กาฬสินธุ์ (501)
    ขอนแก่น (747)
    ชัยภูมิ (615)
    นครพนม (432)
    นครราชสีมา (1,135)
    บึงกาฬ (182)
    บุรีรัมย์ (893)
    มหาสารคาม (610)
    มุกดาหาร (64)
    ยโสธร (395)
    ร้อยเอ็ด (669)
    เลย (348)
    ศรีสะเกษ (455)
    สกลนคร (635)
    สุรินทร์ (731)
    หนองคาย (255)
    หนองบัวลำภู (329)
    อำนาจเจริญ (124)
    อุดรธานี (770)
    อุบลราชธานี (893)
ภาคกลาง (4,389)
ภาคตะวันออก (1,456)
ภาคตะวันตก (1,428)
ภาคใต้ (1,835)

รวม 22,792 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 25/4/2562
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 19 เมษายน 2562 15:30:52
2   โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 19 เมษายน 2562 12:54:17
3   โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 18 เมษายน 2562 12:59:44
4   โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 18 เมษายน 2562 12:25:13
5   บ้านหนองไผ่ล้อม
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 17 เมษายน 2562 22:26:06
6   เจซี.บ้านอินทร์แปลง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 20:28:52
7   บ้านสร้างแป้น
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 16:51:57
8   โรงเรียนวิถีพุทธ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 09:56:01
9   บ้านนาส่อนโพนทัน
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 09:36:53
10   สุมเส้าวิทยา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 11 เมษายน 2562 23:32:47
11   โรงเรียนบ้านดอนม่วย
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต5 11 เมษายน 2562 13:16:04
12   บ้านทุ่งโก
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 9 เมษายน 2562 20:43:10
13   โรงเรียนอุดรพัมนาการ
อุดรธานี
สพม.เขต 20 อุดรธานี 9 เมษายน 2562 14:18:36
14   บ้านหนองงิ้ว
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 25 มีนาคม 2562 16:31:58
15   บ้านม่วงประชาบำรุง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 21 มีนาคม 2562 22:12:23
16   บ้านสะแบง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 20 มีนาคม 2562 10:35:43
17   ชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 19 มีนาคม 2562 21:34:57
18   โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านดอนยางเดี่ยว
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 18 มีนาคม 2562 14:52:53
19   บ้านดงยางพรพิบูลย์
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 15 มีนาคม 2562 08:35:32
20   โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 18:51:47
21   โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 18:39:32
22   โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 12:41:55
23   บ้านซำป่รัง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 11:08:14
24   โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 11:07:17
25   โรงเรียนบ้านหนองสว่าง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 11:01:07
26   ชุมชนสะงวย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 10:17:30
27   โรงเรียนบ้านซำป่าหัน
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 10:09:33
28   บ้านนางิ้ว
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 10:07:15
29   บ้านกำแมดคำเจริญ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 09:47:49
30   โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 22:26:05
31   บ้านหนองเต่าดอนหายโศก
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 21:59:33
32   บ้านหนองนกทา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 21:04:10
33   บ้านหัวดงยาง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 17:12:05
34   บ้านดงยาง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 16:59:22
35   โรงเรียนบ้านอ้อมกอ "ประชาสามัคคี"
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 16:40:33
36   บ้านดงบากโนนสวรรค์
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 16:14:19
37   บ้านหนองแซง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 15:27:03
38   บ้านหันน้อย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 15:24:44
39   โรงเรียนบ้นเรืองชัย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 15:04:06
40   โรงเรียนบ้านดงวังพัง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 14:51:24
41   โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 14:20:26
42   โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 11:54:50
43   โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 11:28:06
44   โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 11:20:25
45   บ้านคำม่วง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 10:45:42
46   โรงเรียนชุมชนวังทอง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 10:10:42
47   โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 06:18:54
48   บ้านโพนงาม
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 12 มีนาคม 2562 21:24:27
49   โรงเรียนบ้านสายสนอง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 11 มีนาคม 2562 11:14:16
50   บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 2 มกราคม 2562 11:24:03


ทั้งหมด 10,783 รายการ 1 / 216
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู